Gå videre til innhold
Å ta vare på miljøet er en viktig del av oppdraget vårt. Når vi tilslutter oss til strakstiltakene bekrefter vi målsetningen om en bærekraftig forsvarssektor, sier direktør Thorbjørn Thoresen, her sammen med Katharina Bramslev fra Grønn Byggallianse.
Å ta vare på miljøet er en viktig del av oppdraget vårt. Når vi tilslutter oss til strakstiltakene bekrefter vi målsetningen om en bærekraftig forsvarssektor, sier direktør Thorbjørn Thoresen, her sammen med Katharina Bramslev fra Grønn Byggallianse.

Pressemelding -

Forsvarsbygg signerer på strakstiltakene - har allerede nådd betydelige resultater

Tar vare på miljøet og bygger forsvarsevne


Forsvarsbygg utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren, og har jobbet med miljø som en del av samfunnsoppdraget i mange år. Gjennom å tilslutte oss til de 10 strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050 bekrefter vi målsetningen om en bærekraftig forsvarssektor, sier Thorbjørn Thoresen, direktør i Forsvarsbygg.

Som en av Norges største offentlige eiendomsaktører har Forsvarsbygg et stort ansvar for å redusere sektorens ressursbruk, herunder energibruk og klimagassutslipp. Miljøarbeidet baserer seg på mål og retningslinjer for forsvarssektoren og krav fra offentlig regelverk. Systemet for miljøstyring følger til enhver tid den gjeldende internasjonale standarden NS-EN ISO 14001 Ledelses­systemer for miljø.

Forsvarsbygg har gjennom flere år jobbet strukturert med energiledelse, utfasing av fossilt brensel og utvikling av nullenergiløsninger for bygg. Dette er store og tunge punkter i veikartet hvor vi allerede har nådd betydende resultater, sier Magnus Sparrevik som er ansvarlig for utarbeidelse av handlingsplanen for implementering av strakstiltakene. Fortsatt satsning på fornybar energi og innovative løsninger innenfor et kostnadseffektiv ramme blir et fokusområde i året som kommer, fortsetter han.

Ressursbruk og kildesortering samt gjenvinning av avfall, må vurderes helhetlig for virksomhetene i sektoren. Utbyggingen av flystasjonen på Ørland for nye F-35 kampfly og fremskutt base på Evenes er det største prosjektet som pågår i Forsvarsbygg for tiden. Her er det også jobbet med strakstiltakene som en del av prosjektgjennomføringen ved at det er satt konkrete miljøkrav i miljøoppfølgingsplaner i de enkelte prosjektene. Signering av veikartet skal bidra til videre effektivisering og sikre at Forsvarsbygg er forberedt på fremtidens miljøkrav.

Stemningen var god ved signeringsøyeblikket. Direktør Thorbjørn Thoresen studerer dokumentene, og i bakgrunnen ser vi Linn Rålien Westersø som er avdelingsdirektør ved ressurssenteret, samt seniorrådgiver Torill Svenning.


Eiendomssektorens veikart mot 2050, er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene for eiendomsselskap omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse. Vi har nå også laget en spesialtilpasset liste med strakstiltak for de som bygger boliger for salg, samt opprettet Forum for boligutviklere, som vil være en arena der medlemsbedrifter kan utveksle erfaringer og få inspirasjon og kunnskap om grønne og helsefremmende boliger.

Emner

Kategorier


Grønn Byggallianse er den største organisasjon for hele verdikjeden innen eiendom, bygg og anlegg. Vårt formål er og utvikle norsk bygg- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget for alle. Vårt syn på bærekraft inkluderer sosial og økonomisk bærekraft i tillegg til miljøvern. Våre aktiviteter er tilknyttet nybygg, rehabilitering, forvaltning og drift av bygg, områdeutvikling og anleggsprosjekter i by- og områdeutvikling. Vi drifter og forvalter miljøsertifiseringer, primært BREEAM.

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897