Gå videre til innhold
- Grønn Byggallianse har vært veldig flinke til å bevisstgjøre bransjen og vise vei for hvordan vi selv kan ta samfunnsansvar, sier adm. dir. i Braathen Eiendom Leif Arne Røsnes.
- Grønn Byggallianse har vært veldig flinke til å bevisstgjøre bransjen og vise vei for hvordan vi selv kan ta samfunnsansvar, sier adm. dir. i Braathen Eiendom Leif Arne Røsnes.

Pressemelding -

​Grønn satsing fra Braathen Eiendom: Signerer strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050

Braathen Eiendom satset grønt allerede i 2005, da selskapet besluttet å snu eierskapet og kjøpe seg opp i blant annet Barcode-rekken. Nå styrker gårdeierselskapet satsingen ved å forplikte seg til 10 strakstiltak for et mer bærekraftig samfunn.

Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som bidrar til bransjens grønne omstilling. Veikartet er utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom.

- Et avgjørende kriterium som ble utarbeidet når Braathen Eiendom besluttet etablering av ny eiendomsportefølje i 2005, var eierskap til store attraktive kontorbygg med grønn beliggenhet. Grønn beliggenhet ble definert som lokasjoner med umiddelbar nærhet til Nationaltheatret eller Oslo S. Dermed blir det et naturlig valg for de 3500 personene som jobber i byggene våre å velge grønt med tanke på effektivitet og transport, sier administrerende direktør Leif Arne Røsnes.

Finner grønne løsninger i fellesskap

Grønn drift har i tillegg vært på dagsorden til Braathen Eiendom i mange år. Mye handler om å være tett på byggene og menneskene som bruker byggene, slik at man i fellesskap finner gode, miljøvennlige løsninger.

Røsnes gir stor anerkjennelse til Grønn Byggallianse for å sikre et grønt fokus i eiendomsbransjen.

- Å inngå et enda tettere samarbeid med Grønn Byggallianse vurderes både godt og helt naturlig for oss. De har vært veldig flinke til å bevisstgjøre bransjen og vise vei for hvordan vi selv kan ta samfunnsansvar, sier Røsnes. 

Her kan du lese om strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Ingen tid å miste

Eiendomssektorens veikart mot 2050 inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. 

Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene for eiendomsselskap omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse. 

Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom har også laget en spesialtilpasset liste med strakstiltak for de som bygger boliger for salg, og opprettet Forum for boligutviklere, som er en arena der medlemsbedrifter kan utveksle erfaringer og få inspirasjon og kunnskap om grønne og helsefremmende boliger.

Flere nyheter om Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Emner

Kategorier


Grønn Byggallianse er en non-profit medlemsforening der virksomheter fra hele bygge- og eiendomsektoren kan være medlem.

Vårt formål er å utvikle norsk bygg- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget for alle. Vårt syn på bærekraft inkluderer sosial og økonomisk bærekraft i tillegg til miljøvern. Våre aktiviteter er tilknyttet nybygg, rehabilitering, forvaltning og drift av bygg, områdeutvikling og anleggsprosjekter i by- og områdeutvikling. Vi drifter og forvalter miljøsertifiseringer, primært BREEAM-NOR.

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897