Gå videre til innhold
- Tiltakene treffer godt i forhold til hva vi som utviklere i Urbanium har fokus på innen miljøledelse, sier Espen Pay, daglig leder i Urbanium AS.
- Tiltakene treffer godt i forhold til hva vi som utviklere i Urbanium har fokus på innen miljøledelse, sier Espen Pay, daglig leder i Urbanium AS.

Pressemelding -

"Helt logisk å tilslutte seg de 10 strakstiltakene for boligutviklere"

- Det er helt logisk for Urbanium å implementere de 10 strakstiltakene for boligutviklere. På den ene siden har vi et sterkt ønske om at bransjen raskt utløser det enorme potensialet den har til å drive innovasjon, skape nye arbeidsplasser og ikke minst bedre byer og bomiljøer som hver og en av oss skal leve i stort sett hver dag. På den andre så treffer disse tiltakene godt i forhold til hva vi som utviklere i Urbanium har fokus på innen miljøledelse, det er en forpliktelse til å være strukturerte, utålmodige og bli stadig bedre, sier Espen Pay, daglig leder i Urbanium AS.

- Vi har i mange prosjekter de siste årene valgt å prøve ut grønne løsninger og går for BREEAM-NOR sertifisering av flere av de kommende byggene. Men vi har ikke hatt et fast rammeverk, eller minimumsstandard til prosjekteringen om du vil, og det er vi glade for å nå kommitere oss til igjennom Grønn Byggallianse.

- Vi nærmer oss bøyningspunktet der den moderne boligkjøper kommer til å vektlegge miljøkvaliteter i valg av sin fremtidige bolig, det vil øke etterspørselen etter bærekraftige prosjekter og rettferdiggjøre en større prisavstand til bruktboligmarkedet, avslutter Espen Pay.

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltak for eiendomsselskap omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse, og det er nå også laget en spesialtilpasset liste for de som bygger boliger for salg.

Emner

Kategorier


Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge med en bygningsmasse på over 36 millioner kvadratmeter. Hensikten med nettverket er å være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive.

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897