Gå videre til innhold
Daglig leder i Grøn Byggallianse, Katharina Bramslev, har flere gode forslag som enkelt kan kutte utslippene fra bygg- og eiendomsnæringen. Foto: Finn Ståle Feldberg
Daglig leder i Grøn Byggallianse, Katharina Bramslev, har flere gode forslag som enkelt kan kutte utslippene fra bygg- og eiendomsnæringen. Foto: Finn Ståle Feldberg

Pressemelding -

Innspill til ny regjeringsplattform fra Grønn Byggallianse

Bygg- og eiendomssektoren kan bidra med store klimakutt. Vi oppfordrer den nye regjeringen til å implementere ambisiøse klimatiltak for bygg og anlegg inn i regjeringsplattformen.

Norge har meldt til EU at de skal kutte utslippene sine med 50-55 % fra 1990-nivå innen 2030, derfor haster det med å komme i gang med konkrete og målrettede tiltak.

Bygg- og eiendomssektoren er Norges største fastlandsnæring og kan redusere sine utslipp med over 5 millioner tonn CO2 per år, tilsvarende årlige utslipp fra over 2,3 millioner bensinbiler.

 I Norge har bygg- og eiendomssektoren lenge gått under den politiske radaren i klimapolitikken. Dette kan skyldes at de direkte utslippene fra sektoren i Norge er relativt lave, men SSB har beregnet de direkte utslippene av klimagasser fra bygg og anleggsvirksomhet til 2 millioner tonn CO2 i året.

I arbeidet med ny regjeringsplattform håper vi at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser «Den glemte klimakjempen».

Vi i Grønn Byggallianse anbefaler den nye regjeringen å ta potensialet og utfordringene i denne næringen på alvor og sørge for gode og forutsigbare krav, rammer og støtteordninger, som tar oss i riktig retning og sørger for at vi ligger i front når det gjelder å bygge bærekraftig. Da må det en helhetlig tanke og mål til fra regjeringens side.

Vårt forslag til formulering i den nye regjeringsplattformen er derfor:

«Regjeringen vil jobbe for forutsigbare krav og rammevilkår, som sørger for at norsk bygg- og eiendomssektor står rustet til å møte framtidens marked og utfordringer og bidrar til å nå våre felles klima- og miljømål. 

Norge vil ligge på linje med, eller aller helst foran EU, når det kommer til å ta vare på eksisterende bygningsmasse og bygge bærekraftig med tanke på dagens og fremtidens klimautfordringer.»

Formuleringen vil sikre en helhetlig tilnærming og at de lave direkte utslippene fra sektoren i Norge ikke blir en sovepute for å bidra til kompetanseheving og tiltak. Kompetanse innen rehabilitering, nye klimavennlige materialer og nye klimavennlige bygningsmetoder, vil danne ryggraden for næringens konkurransekraft i årene som kommer. Denne kompetansen vil være en forutsetning for at Norge kan nå sine nasjonale klimamål.

Det offentlige sitter med en viktig del av løsningen, både som regulatorisk myndighet, stimulator for næringslivet og som innkjøper.

Grønn Byggallianse har en rekke forslag til konkrete tiltak som vi mer enn gjerne deler med ny regjering.

Vi i Grønn Byggallianse har blandt annet gitt tre konkrete innspill til den kommende regjeringen, som kan bidra til en mer bærekraftig bygg- og eiendomsnæring:

  • Nedtrappingsplan for klimagassreduksjoner i teknisk forskrift (TEK)
  • Insentiver for de mest ambisiøse prosjektene, feks. fast track i byggesakskø eller lavere eiendomsskatt for dokumentert grønne bygg
  • Ambisiøse miljøkrav ved bygging av offentlige bygg og anlegg, også når det offentlige leier lokaler

Emner

Kategorier


Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelig valget i bygg- og eiendomssektoren.

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. 

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Relatert innhold