Gå videre til innhold
- Vi gleder oss til å gi vårt bidrag til dugnaden for det grønne skiftet, sier adm. direktør Anders Berggren.
- Vi gleder oss til å gi vårt bidrag til dugnaden for det grønne skiftet, sier adm. direktør Anders Berggren.

Pressemelding -

Malling & Co tilslutter seg Eiendomssektorens veikart mot 2050

Malling & Co er 17. selskap som signerer avtalen om å implementere de 10 strakstiltakene i løpet av et år.  

- Eiendomshuset Malling & Co har som en av Norges største eiendomsforvaltere stor påvirkningskraft for valg av løsninger for både bygg og tekniske anlegg. Energi- og miljøtiltak behøver ikke være fordyrende, men gir byggene og deres brukere en reell merverdi. Det er summen av mange små valg, fint oppsummert i denne 10 punkts handlingsplanen, som gir utslag. Vi gleder oss til å gi vårt bidrag til dugnaden for det grønne skiftet, sier adm. direktør Anders Berggren.

Veikartet inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse.

Emner

Tags


Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge med en bygningsmasse på over 30 millioner kvadratmeter. Hensikten med nettverket er å være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive.

Pressekontakt

Anders Nohre-Walldén

Anders Nohre-Walldén

Pressekontakt Leder for kommunikasjon og marked 932 34 955
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897
Tora Hope

Tora Hope

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 913 42 352

Relatert materiale