Gå videre til innhold
Ved å signere strakstiltaka viser at vi som berekraftsfylke omsett dei høge klima- og miljøambisjonane våre i handling, seier fungerande fy
Ved å signere strakstiltaka viser at vi som berekraftsfylke omsett dei høge klima- og miljøambisjonane våre i handling, seier fungerande fy

Pressemelding -

Møre og Romsdal er Norges første fylkeskommune som politisk har behandlet og vedtatt tilslutning til Strakstiltak for byggeiere

21. juni fattet fylkestinget i Møre og Romsdal vedtak om å slutte seg til Strakstiltakene for byggeiere. Dermed blir Møre og Romsdal den første fylkeskommunen i landet som har politisk behandlet og vedtatt en tilslutning til å forplikte seg til systematisk arbeid for miljøforbedring.

- Ved å signere strakstiltaka viser at vi som berekraftsfylke omsett dei høge klima- og miljøambisjonane våre i handling. Desse tiltaka vil vere med på å skape miljøgevinstar i byggenæringa og bidra til å nå måla i fylkesplanen vår, seier fungerande fylkesordførar Line Hatmosø Hoem.

Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom har i fellesskap utviklet Strakstiltak for eiendomsbesittere for raskere å komme i gang med klimakutt og miljøforbedringer i eiendomssektoren. Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart til lavutslippssamfunnet 2050 som ble overlevert Solbergregjeringen som del av intiativet "Grønn konkurransekraft".

- Det svært gledelig at en så stor og synlig aktør som Møre og Romsdal fylkeskommune slutter seg til strakstiltakene. Det offentlige handler varer og tjenester for over 600 milliarder hvert år. Det offentlige eier eller leier mer enn 50% av alt areal i yrkesbygg. Nå viser Møre og Romsdal vei for andre store offentlige aktører, og dermed vil strakstiltakene bidra vesentlig til raske miljøgevinster, sier Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse.

Også i Norsk Eiendom ser de svært positivt på dette.

- At offentlige byggherrer også slutter seg til vårt veikart er et viktig signal, ikke bare til offentlig sektor, men til hele eiendomsbransjen. Skal vi nå målet om 50% kutt innen 2030 må alle byggherrer levere på sitt kuttpotensial. Gjennom forpliktelsen som ligger i signeringen av strakstiltakene, øker sjansen for at vi når våre mål, sier Tone Tellevik Dahl, direktør i Norsk Eiendom.

Om Strakstiltakene

Byggeiere, utviklere og forvaltere kan forplikte seg til å gjennomføre tiltakene i sitt arbeid. Virksomheter som har tilsluttet seg strakstiltak 1.0 (tiltak 1-10) får anledning til å tilslutte seg strakstiltak 2.0 (11-20), hvis de kan vise at de har gjennomført tiltak 1-10 i sin virksomhet. Nær 80 virksomheter har sluttet seg til strakstiltakene, og til sammen forvalter de over en tredel av yrkesbyggarealet i Norge. Med det viser de at de har høye klima- og miljøambisjoner og inngår en formell avtale om at de vil gjennomføre strakstiltakene og skaper reell miljøgevinst i sine prosjekter. Virksomheter som signerer, får oppfølging fra Grønn Byggallianse.

Les mer om Strakstiltakene

Kontakt i Møre og Romsdal Fylkeskommune: Bjørn Erik Hjellset, Prosjektsjef bygg og eigedom, Mobil: 905 19 007, E-post: bjorn.erik.hjellset@mrfylke.no

Kontakt i Grønn Byggallianse: Morten Nordskag, Spesialrådgiver, Politikk og kommunikasjon, Mobil: 901 800 27, E-post: Morten.Nordskag@byggalliansen.no

Emner


Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i bygg- og eiendomssektoren. 

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. 

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897