Gå videre til innhold
Oslo storbylegevakt foto: Tove Lauluten for Oslobygg
Oslo storbylegevakt foto: Tove Lauluten for Oslobygg

Pressemelding -

Møter bransjens utfordringer med midlertidig avklaring i BREEAM-NOR v6

Gjennom en midlertidig avklaring i BREEAM-NOR v6 tar Grønn Byggallianse et proaktivt steg for å sikre at manualen imøtekommer bransjens utfordringer og samtidig fortsetter å fremme bærekraftig praksis.

I dag er det et minstekrav i BREEAM-NOR å dokumentere fravær av miljøgifter fra flere lister over miljøgifter og for alle produkter som benyttes i bygget. I den midlertidige avklaringen vil kravet begrenses til å dokumentere fravær av stoffer på kandidatlista i REACH-forordningen for 12 produktkategorier.

Realistisk og praktisk tilpasning til bransjens utfordringer

Den midlertidige avklaringen tar hensyn til de utfordringene som bransjen har hatt med å dokumentere det omfattende kravet, og behovet for å opprettholde BREEAM-NORs høye standard på miljøgifter:

– BREEAM-NOR skal sikre byggherren et giftfritt bygg. Opprinnelig ønsket vi et fullt produktregister med omfattende dokumentasjon. Etter samtaler med næringen og en vurdering av lovverket har vi sett at lovverket er strengt og har en omfattende opplysningsplikt som sikrer dette. I påvente av bedre og digitale dokumentasjonssystemer, begrenser vi derfor dokumentasjonskravet til 12 produktgrupper der vi vet at risikoen for å finne miljøgifter er høy. Her krever vi at prosjektet undersøker og leverer dokumentasjon og at de følger substitusjonsplikten hvis de finner miljøgifter i produktene sier sertifiseringssjef i Grønn Byggallianse, Viel Sørensen.

Et større bransjesamarbeid

Da prosjektene begynte å komme i gang med BREEAM-NOR v6, ble det tydelig at dagens muligheter for å følge opp dokumentasjonskrav ikke var realistisk:

– De skjerpede kravene til fravær av miljøgifter medførte i praksis at prosjektene måtte kontrollere og etterspørre dokumentasjon for hundrevis av tilførte produkter manuelt. Spesielt var tekniske komponenter og en god del faste byggevarer en utfordring, da de ikke var krav til sikkerhetsdatablader eller annen teknisk dokumentasjon som oppgir informasjonen vi behøver. Arbeidsomfanget for oppfølging ble svært omfattende og lite håndterbart i prosjektene, sier miljørådgiver Hanna Katarina Walter i Insenti.

Entreprenører og rådgivere varslet Grønn Byggallianse om utfordringen som resulterte i et større bransjesamarbeid om å finne en god løsning:

– Det at vi fikk til en god dialog med alle involverte gjør det lettere for alle parter. Det var viktig for oss å komme med en felles definisjon for våre medlemsbedrifter - som sto midt oppe i rapportering av taksonomien. Samarbeidet her legger grunnlaget for hvordan vi håndterer det som kommer fra EU, også i fremtiden,sier Stine Marie Thiele Haugen, bærekraftsansvarlig anlegg i EBA.

Digital produktdata er fremtiden

– Det er veldig positivt at Grønn Byggallianse tar bransjens innspill på alvor, og at bransjeaktører kan komme sammen på tvers for å finne løsninger når slike utfordringer oppstår. Det er viktig å unngå miljøgifter i bygg, og det er positivt at BREEAM og EUs taksonomi kan være med på å dytte bransjen i riktig retning. Kravene må allikevel utvikles i en takt som gjør det mulig for leverandører og produsenter å henge med, og kontrollplikten i prosjektene må være i et håndterbart omfang, der verktøy som for eksempel Cobuilder bidrar til å begrense arbeidsmengden, sier Hanna Katarina Walter i Insenti.

Christer Grønvold i Cobuilder peker på digitale løsninger for produktdata som fremtiden for BREEAM:

– Digitale løsninger er avgjørende for effektiv innhenting og vurdering av produktinformasjon, og gir aktører muligheten til å ta informerte beslutninger, oppfylle regulatoriske krav og demonstrere bærekraftig praksis, sier Grøvold.

Ingen hvilepute

I perioden der den midlertidige avklaringen gjelder, vil Grønn Byggallianse jobbe med næringen og myndighetene for å sikre at man i fremtiden kan fremskaffe tydelig dokumentasjon for alle produkter uten bruk av store ekstra ressurser:

– Vi opplever at bransjen er veldig interessert i å skape endring, men vet samtidig at det er utfordringer knyttet til dokumentasjon i bransjen. De lovpålagte dokumentasjonskravene kommer til å strammes inn i fremtiden, og det viktig å sikre at næringen forbedrer sin dokumentasjon som bekrefter fravær av miljøgifter i byggeprodukter. Den midlertidige avklaringen er med andre ord ingen hvilepute, avslutter Viel Sørensen i Grønn Byggallianse.

Emner

Kategorier


Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren.

Vi er en uavhengig og non-profit medlemsforening for offentlige og private virksomheter fra hele verdikjeden.

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897