Gå videre til innhold
- Vi er utålmodige med å realisere visjonen for 2050 og ser ingen grunn til å vente med å komme i gang med å gjøre det vi allerede nå vet er riktige grep, sier Olav Line, adm. direktør i Mustad Eiendom.
- Vi er utålmodige med å realisere visjonen for 2050 og ser ingen grunn til å vente med å komme i gang med å gjøre det vi allerede nå vet er riktige grep, sier Olav Line, adm. direktør i Mustad Eiendom.

Pressemelding -

Mustad Eiendom tilslutter seg Eiendomssektorens veikart mot 2050

Mustad Eiendom er 20. selskap som tilslutter seg 10 strakstiltak i Eiendomssektorens veikart mot 2050. 

- Vi er utålmodige med å realisere visjonen for 2050 og ser ingen grunn til å vente med å komme i gang med å gjøre det vi allerede nå vet er riktige grep, sier Olav Line, adm.dir. i Mustad Eiendom. - Vi skal i gang med en stor utvikling av området mellom Lilleaker og Lysaker og har høye miljøambisjoner for dette, sier Line. - Det er derfor selvsagt for oss å tilslutte oss de 10 strakstiltakene, som er en nødvendig begynnelse og som gir en viktig signaleffekt til samfunnet om at mange utbyggere ønsker å ta del i det grønne skiftet. 

Snøballen ruller og det er stadig flere selskap som tilslutter seg.

- Vi er nå i gang med oppfølging av de første som tilsluttet seg for nøyaktig ett år siden for å høre om deres erfaringer og bistå med hjelp hvis det "lugger" med enkelte av tiltakene, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev. - Målet er at alle medlemmer skal signere og sammen jobbe for å nå visjonen om klimanøytralitet, full sirkulær økonomi og null utslipp av miljøgifter.

Olav Line og Katharina Bramslev ved signeringen av tilslutningen.

Veikartet inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse.

Emner

Tags


Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge med en bygningsmasse på over 30 millioner kvadratmeter. Hensikten med nettverket er å være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive.

Pressekontakt

Anders Nohre-Walldén

Anders Nohre-Walldén

Pressekontakt Leder for kommunikasjon og marked 932 34 955
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897
Tora Hope

Tora Hope

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 913 42 352

Relatert materiale