Gå videre til innhold
– Vi skal gjøre vårt for at både eiendomsbransjen og helsesektoren når klimamålene, og disse ti strakstiltakene er vi glade for å slutte oss til, sier Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.
– Vi skal gjøre vårt for at både eiendomsbransjen og helsesektoren når klimamålene, og disse ti strakstiltakene er vi glade for å slutte oss til, sier Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Pressemelding -

Nå skal sykehusene i Helse Sør-Øst bli grønnere

Pressemelding fra Helse Sør-Øst RHF, Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom:

Helse Sør-Øst RHF slutter seg til strakstiltakene i eiendomssektorens veikart for grønn omstilling. Helseforetaket er en av Norges største eiendomsforvaltere.

– Helse Sør-Øst er en viktig aktør innen eiendom. Vi har en stor bygningsmasse i vår region, som stammer helt fra midten av attenhundretallet og frem til i dag. Vi skal gjøre vårt for at både eiendomsbransjen og helsesektoren når klimamålene, og disse ti strakstiltakene er vi glade for å slutte oss til, sier Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Viktig at offentlige byggeiere går foran

Helse Sør-Øst RHF har ansvar for 11 helseforetak, med sykehus fra Flekkefjord til Tynset. Eiendomsporteføljen er på 2,8 millioner kvadratmeter.

– At en av Norges største eiendomsforvaltere forplikter seg til strakstiltakene kan sette fart på den grønne omstillingen i bransjen. Offentlige aktører som Helse Sør-Øst har en viktig pådriverrolle for vår sektor, blant annet gjennom sin store innkjøpsmakt, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.

Reduserer energiforbruket ved sykehusene

Strakstiltakene er Grønn Byggallianse og Norsk Eiendoms anbefaling til hvordan byggeiere, utbyggere og forvaltere kan bidra til å nå nasjonale og internasjonale klima- og miljømål.

Helse Sør-Øst RHF forplikter seg til å ta tiltakene inn i planer og rutiner i løpet av et år. Foretaket arbeider allerede med flere av oppgavene. Alle helseforetakene har vært ISO 14001-sertifisert siden 2015, og Helse Sør Øst innførte i 2012 Grønt sykehus hvor miljø- og klimatiltak ble satt på dagsorden.

Målrettet arbeid og mye oppmerksomhet rettet mot forbedringsarbeid har gitt synlige og gode resultater. Sunnaas sykehus har for eksempel kuttet klimautslippet med 51 % siden 2013. Strengere miljøkrav i anbudsprosessen for pasientreiser er også et tiltak med positiv effekt. Ved nye Drammen sykehus, som bygges nå, vil det bli etablert en energisentral basert på fornybar energi fra sjøvann.

Over 50 har forpliktet seg til strakstiltakene

Over 50 av de største eiendomsaktørene, blant andre Statsbygg og Forsvarsbygg, har så langt signert strakstiltakene.

– Det er utrolig verdifullt at en så stor aktør som Helse Sør Øst ønsker å forplikte seg til strakstiltakene. Vi er opptatt av at veikartet skal være med på å dra all stedsutvikling i en grønnere retning, sier administrerende direktør i Norsk Eiendom Tone Tellevik Dahl.

Les mer om strakstiltakene her.

For mer informasjon kontakt:

  • Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse, +47 977 58 897/katharina.bramslev@byggalliansen.no
  • Medievakt Helse Sør-Øst RHF, tlf 97147065/Medievakt@helse-sorost.no
  • Tone Tellevik Dahl, adm.dir. Norsk Eiendom, 975 09 225/tone.tellevikdahl@noeiendom.no

Emner

Kategorier


Grønn Byggallianse jobber for å utvikle norsk bygg- og eiendomssektor, slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget. 

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. Våre aktiviteter er tilknyttet nybygg, rehabilitering, forvaltning og drift av bygg, områdeutvikling og anleggsprosjekter i by- og områdeutvikling. Vi drifter og forvalter miljøsertifiseringer, primært BREEAM-NOR.

Kontakter

Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Relatert innhold