Gå videre til innhold
De 10 strakstiltakene representerer mange av de muligheter og anbefalinger som Newsec Basale som forvalter bidrar med i forhold til våre kunder, sier administrerende direktør Hilmar Auran.
De 10 strakstiltakene representerer mange av de muligheter og anbefalinger som Newsec Basale som forvalter bidrar med i forhold til våre kunder, sier administrerende direktør Hilmar Auran.

Pressemelding -

Newsec Basale tilslutter seg Eiendomssektorens veikart mot 2050

Grønn Byggallianse feirer det 16. selskapet som formelt har signert avtalen om å implementere de 10 strakstiltakene i løpet av et år.

Administrerende direktør i Newsec Basale - Hilmar Auran:

"De 10 strakstiltakene representerer mange av de muligheter og anbefalinger som Newsec Basale som forvalter bidrar med i forhold til våre kunder. Vi vil sørge for at de ambisjoner og krav som en bærekraftig forvaltning krever blir ivaretatt og utviklet innenfor de områdene som Eiendomssektorens veikart mot 2050 og strakstiltakene beskriver."

Veikartet inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse.

Emner

Tags


Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge med en bygningsmasse på over 30 millioner kvadratmeter. Hensikten med nettverket er å være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive.

Pressekontakt

Anders Nohre-Walldén

Anders Nohre-Walldén

Pressekontakt Leder for kommunikasjon og marked 932 34 955
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897
Tora Hope

Tora Hope

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 913 42 352

Relatert materiale