Gå videre til innhold
Maria Gjølberg, partner i The Governance Group, forteller at selskaper som ikke rapporterer på bærekraft risikerer å miste anbud, få mindre tilgang på kapital og miste troverdighet hos kundene.
Maria Gjølberg, partner i The Governance Group, forteller at selskaper som ikke rapporterer på bærekraft risikerer å miste anbud, få mindre tilgang på kapital og miste troverdighet hos kundene.

Pressemelding -

Ny veileder for miljørapportering skal vise vei i jungelen

Selskaper som ikke rapporterer på bærekraft risikerer å tape anbud, kapitaltilgang og troverdighet hos kundene.

– Banker og investorer etterspør konkret og forståelig bærekraftsinformasjon som kan benyttes i analyser knyttet til verdsetting, prising av kreditt og forsikring. I tillegg har sluttbrukerne økte forventninger. Selskaper som ikke rapporterer på disse områdene i dag risikerer å falle fra i anbudsprosesser, få mindre tilgang til kapitalmarkedene, samt miste troverdighet hos kundene sine, sier Maria Gjølberg, partner i The Governance Group.

På oppdrag fra Grønn Byggallianse har The Governance Group utarbeidet veilederen «Miljørapportering for eiendomssektoren» (PDF).

– Med taksonomien og nye lovkrav vil bærekraftsrapportering bare bli viktigere. I dag er det stort sprik i hva slike rapporter inneholder, derfor vil vi vise vei i jungelen for å sikre god og tilstrekkelig bærekraftsrapportering, sier daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev.


Veileder for eiendomsutviklere og -forvaltere

Mange selskaper har rapportert om deres påvirkning på bærekraft, og spesielt sitt miljøfotavtrykk, i mange år. Det som er nytt, er at det er stor og økende oppmerksomhet om bærekraft i samfunnet. Som en konsekvens stilles økte krav til selskapers bærekraftrapportering.

En bærekraftrapport lages fordi det er et lovkrav for noen, men også fordi det gir viktig informasjon til eksterne interessenter.

Veilederen er tilpasset eiendomsutviklere- og forvaltere og tar sikte på å rydde i jungelen og gi tips og veiledning til hvordan eiendomsselskaper kan komme i gang med miljørapportering (E’en i ESG).

«Miljørapportering for eiendomssektoren» går gjennom gjeldende og kommende lovkrav for bærekraftrapportering, samt uformelle markedskrav. Fokuset vil være på miljømessige forhold og krav knyttet til dette.

Veilederen går også gjennom noen av de mest vesentlige miljøtemaene for eiendomssektoren og forslår et sett med anbefalte KPIer innenfor disse områdene.

Målet er at det anbefalte KPI-settet både kan gi nyttig veiledning til enkeltaktører, forenkle arbeidet med bærekraftsrapportering, samt bidra til økt standardisering av rapportering i eiendomssektoren. Disse KPI’ene kan også benyttes inn i flere av de frivillige rapporteringssystemene som flere bedrifter benytter allerede i dag.

Vil du høre mer om veilederen? Meld deg på gratis-webinaret «Rapporteringslunsj med Grønn Byggallianse» onsdag 9. februar 11.30-12.15.

– Veilederen er et nyttig verktøy for å sikre at rapporteringen faktisk treffer og bidrar til økt bærekraft i næringen, sier Kristian Strømmen, leder bærekraft i KLP.

Økt bærekraft med målrettet rapportering

Veilederen er gratis og er tilgjengelig på Grønn Byggallianse sine nettsider. Last ned her.

– Vi gleder oss over at flere ser verdien av å rapportere på bærekraftsmål. Veilederen er et nyttig verktøy for å sikre at rapporteringen faktisk treffer og bidrar til økt bærekraft i næringen, sier Kristian Strømmen, leder bærekraft i KLP.

For mer info kontakt:

Anders Nohre-Walldén

Leder marked og kommunikasjon Grønn Byggallianse

+47 932 34 955

Maria Gjølberg

Partner The Governance Group

+47 976 64 944

Kristian Strømmen

Leder bærekraft KLP

+47 414 40 959

Emner


Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelig valget i bygg- og eiendomssektoren.

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. 

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897