Gå videre til innhold
Ny veileder skal bidra til bedre miljøresultater i anleggssektoren

Pressemelding -

Ny veileder skal bidra til bedre miljøresultater i anleggssektoren


Grønn Byggallianse publiserer i dag en veileder for hvordan anleggssektoren kan ta flere og sterkere miljøgrep. Veilederen viser hvordan den internasjonale miljøstandarden CEEQUAL kan benyttes som verktøy for å jobbe mer systematisk med bærekraft i infrastrukturprosjekter. Målgruppen er byggherrer, rådgivingsmiljøene og entreprenører som er involvert i infrastrukturprosjekter.

- Klima og naturkrisen er vår tids største utfordring, og bygg-, anlegg-, og eiendomsnæringen forstår at vi har en stor jobb å gjøre framover. Med bruk av CEEQUAL kan næringen potensielt ta store og raske grep for å redusere sitt eget miljøavtrykk. Veilederen til CEEQUAL som vi lanserer er blitt til gjennom en bransjedugnad, og det er svært gledelig å se at byggherrer og et stort antall bedrifter og fagmiljøer har investert tid i å utvikle veilederen sammen med oss, sier Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse.

Bane NOR, Nye Veier og Statens vegvesen har alle besluttet at CEEQUAL skal benyttes eller vurderes benyttet i deres prosjekter. Blant dagens anleggsprosjekter er det hele 55 som benytter CEEQUAL som verktøy. De ser store fordeler med et miljøsertifiseringssystem på anleggssiden:

-Å kjøre tog er utslippsfritt, arealbesparende og energieffektiv transport. Å bygge jernbane har derimot kostnader for klima og miljø. Vi i Bane NOR har store ambisjoner for utslippskutt på våre anleggsplasser, derfor har Bane NOR nå bestemt at alle våre fremtidige prosjekter skal CEEQUAL-sertifiseres. Med CEEQUAL får vi et system som gir oss solid dokumentasjon på hvor gode vi er til å sette miljøkrav i kontraktene med våre entreprenører, og hvor flinke våre leverandører er til å følge dem opp i praksis. CEEQUAL blir et godt verktøy som hjelper oss til å bli mer bærekraftige, sier Stine Undrum, konserndirektør for Bane NORs utbyggingsdivisjon.

– Miljø-sertifiseringen CEEQUAL hjelper oss som byggherre å jobbe mer bærekraftig i våre prosjekt. Det skjerper oss og entreprenørene, og vi har sett at det fungerer. Vi ser at sertifiseringen passer godt med hvordan vi gjennomfører våre totalentrepriser, den synliggjør verdien i gode løsninger som bidrar til kutt i klimagassutslipp og ivaretar miljøet. Dette har vi fått bevis på gjennom sertifiseringene av E18-prosjektet mellom Rugtvedt og Dørdal og E6-prosjektet mellom Arnkvern og Moelv som begge fikk karakteren excellent i sine rangeringer, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

– Statens vegvesen og hele anleggsbransjen må stå sammen i arbeidet med bærekraft. CEEQUAL handler nettopp om å utøve bærekraft i praksis i vegprosjektene, og vi vil bruke det som et verktøy for å skape endring hjelpe oss å nå målene våre. Det at bransjen har samarbeidet om en norsk veileder til CEEQUAL og vi får kurs på norsk, vil hjelpe oss godt på vei med til å jobbe helthetlig både internt og sammen med alle våre partnere, sier Gina Ytteborg, fagdirektør bærekraft i Statens vegvesen.

Også SINTEF er glad for at veilederen nå er tilgjengelig:

– Vi er glade for at en slik veileder nå blir tilgjengelig. Dette har vært etterspurt av medlemmer i nettverket Grønn Anleggssektor, og vi tror at et slik støttedokument vil senke terskelen for å ta i bruk CEEQUAL, sier Ellen Ramsnes i SINTEF Community, leder av Nettverket Grønn Anleggssektor.

En utfordring som bransjen har erfart i bruk av CEEQUAL er at det er et britisk/internasjonalt system. Det har gitt utfordringer i forhold til norsk planprosess.

– For å få til nødvendig endring må bærekraft enda tidligere inn i prosjekter og være et premiss fra starten. Veilederen tar hensyn til og klargjør hvordan norsk planpraksis og CEEQUAL kan henge sammen. Med veilederen ligger det nå til rette for at alle typer infrastrukturprosjekter kan benytte CEEQUAL, sier Anders Nohre-Wallden i Grønn Byggallianse og prosjektansvarlig for veilederen.

  Veilederen er blitt til som et samarbeid ledet av Grønn Byggallianse med støtte og involvering fra Bane NOR, Statens vegvesen, Nye Veier og SINTEF Grønn Anleggssektor. Grønn Byggallianse skal samle bransjen gjennom en rekke læringsarenaer utover høsten. Dette for å gjøre veilederen enda bedre. Samtidig jobbes det med å få på plass kurs for å benytte CEEQUAL som verktøy.

  Mer om veilederen

  Mer informasjon om CEEQUAL:

  The Civil Engineering Environmental Quality Assessment & Awards Scheme (CEEQUAL) ble lansert for første gang i 2003, og er en sertifiseringsordning som bedømmer miljø- og bærekraftsprestasjonene til infrastruktur- og anleggsprosjekter. Infrastrukturprosjekter omfatter alle bygg- og anleggsprosjekter innen blant annet transport, energi- og vannforsyning, men også en rekke andre prosjekter. Det er en internasjonal miljøsertifiseringsordning, og siden oppstarten er over 350 prosjekt sertifisert globalt. Ordningen er gjennomprøvd, og angitt å være verdens ledende miljøsertifiseringsordning for anleggsprosjekter.


  Emner

  Kategorier


  Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i bygg- og eiendomssektoren. 

  Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. 

  Kontakter

  Morten Nordskag

  Morten Nordskag

  Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
  Katharina Th. Bramslev

  Katharina Th. Bramslev

  Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897