Gå videre til innhold
Å tilby boliger som er energieffektive, kommer bare til å bli viktigere i årene fremover, sier eiendomsdirektør Helge Christian Haugen. Foto Hanne E. Holst / SiO
Å tilby boliger som er energieffektive, kommer bare til å bli viktigere i årene fremover, sier eiendomsdirektør Helge Christian Haugen. Foto Hanne E. Holst / SiO

Pressemelding -

Nytt medlem Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, tilslutter seg de 10 strakstiltakene i veikartet

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus vil tilby studentene grønnere boliger. Som det ferskeste medlemmet i Grønn Byggallianse tilslutter de seg nå de 10 strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

- Studentene ønsker å ta grønnere valg. Om de kan velge en studentbolig som forbruker mindre energi og forurenser mindre, er det er stort pluss. SiO er samskipnad for 67 000 studenter, og med 8500 studentboliger er vi også en stor eiendomsaktør. Vi har som mål å bygge grønnere, og det er bakgrunnen for at vi melder oss inn i Grønn Byggallianse og slutter oss til strakstiltakene. Å tilby boliger som er energieffektive, kommer bare til å bli viktigere i årene fremover, sier eiendomsdirektør Helge Christian Haugen i SiO.

- Vi ønsker SiO velkommen som nytt medlem. Det står respekt av at det første SiO gjør etter at de har blitt medlem, er å tilslutte seg de 10 strakstiltakene. Ungdom er generelt veldig opptatt av bærekraft og SiO viser her at de aktivt vil møte ambisiøse krav fra dagens studenter, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.

Om SiO

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus leverer tjenester til mer enn 67 000 studenter ved 26 læresteder i Osloregionen. SiOs tilbud skal bidra til høy studiekvalitet og lik rett til utdanning, og inkluderer blant annet 8 500 studentboliger, helsetjenester, barnehager, cirka 40 serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har rundt 600 medarbeidere og en omsetning på om lag 1,1 milliarder kroner. 

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse.

Emner

Tags


Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge med en bygningsmasse på over 36 millioner kvadratmeter. Hensikten med nettverket er å være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive.

Pressekontakt

Anders Nohre-Walldén

Anders Nohre-Walldén

Pressekontakt Leder for kommunikasjon og marked 932 34 955
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897
Tora Hope

Tora Hope

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 913 42 352

Relatert materiale