Gå videre til innhold
Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som viser veien mot bærekraftsmålene.
Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som viser veien mot bærekraftsmålene.

Pressemelding -

Over 100 selskaper og virksomheter har forpliktet seg til Strakstiltak for økt bærekraft i eiendomssektoren

Antallet selskaper som tar grep for å kutte klimagassutslipp, redusere miljøbelastningen og gjøre bærekraft til en integrert del av virksomheten fortsetter å vokse. Hittil i 2022 er ni nye selskaper kommet til. Totalt har over 100 selskaper og virksomheter sluttet seg til Strakstiltakene.

Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom for å sikre grønn omstilling i sektoren. Ved å signere Strakstiltakene forplikter selskapene seg til at det driftes, bygges og rehabiliteres grønt. Det ble i novembver 2021 lansert en versjon 2.0, for å ytterligere styrke bærekraftinnsatsen i eiendomssektoren.

– Vi er veldig glade for at antallet selskaper som slutter seg til Strakstiltakene øker. Tiltak for klimakutt, energisparing og økt naturhensyn i eiendomssektoren er nødvendig for at Norge skal nå klima- og miljømålene og skape et mer bærekraftig samfunn, sier Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse.

Også Norsk Eiendom er begeistret og peker på de økonomiske fordelene ved grønnere eiendom:

– Disse selskapene viser ikke bare at de har høye klima- og miljøambisjoner, men de ser også at investeringer i konkrete miljø- og klimatiltak skaper økt økonomisk verdi for selskapene. Grønne bygg får gunstigere finansielle betingelser, driftskostnader reduseres og er ofte mer attraktive for leietakere, sier Tone Tellevik Dahl, adm.dir. i Norsk Eiendom.

Selskapene som har signert strakstiltakene så langt i år er:

  • Bara Eiendom AS

  • Barlindhaug Eiendom AS

  • Bertel O. Steen Eiendom AS

  • Bulk Industrial Real Estate

  • Folksom AS

  • Isegran Eiendom AS

  • REQ Alternative Investments

  • Schage Eiendom AS

  • Siva Eiendom Holding A

Som svar på hvorfor de har valgt å signere strakstiltakene, sier representanter fra selskapene:

- I Bara Eiendom har vi som mål å bidra til å verden når de globale klimamålene. Ved å forplikte oss til strakstiltakene gir vi oss selv en ekstra dytt og en anledning til å strukturere arbeidet ytterligere i en travel hverdag. Vi gleder oss til å bli enda bedre på bærekraft, sier Ingse Galtung Døsvig, adm.dir. i Bara Eiendom.

- Bransjen vi er en del av står for 40 prosent av klimagassutslippene på verdensbasis og vi har derfor et ansvar for å jobbe mot en mer bærekraftig fremtid. Det er helt nødvendig at bransjen tilpasser seg om vi skal løse de klimautfordringene vi nå ser. Gjennom medlemskap i Grønn Byggallianse og tilslutning til strakstiltakene ønsker vi å være en pådriver for bærekraftig byutvikling i områdene vi er til stede, sier Thomas Tønsvold, prosjektutvikler i Barlindhaug Eiendom.

- Ved å signere strakstiltak 1.0 har Bertel O. Steen Eiendom tydelig forpliktet seg og markert vilje til å gjennomføre konkrete miljøtiltak, samt å sikre økt fokus og kompetanse på miljø og klimaarbeid, for drift og forvaltning av eksisterende bebyggelse, i tillegg til å redusere klimagassutslipp ved nybygg, sier Øyvind Solbakken, adm.dir. i Bertel O. Steen.

- Industrieiendom har stor påvirkning på miljø og klima, derfor var det en selvfølge for oss som en stor aktør i bransjen å slutte oss til strakstiltakene fra Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. De hjelper hele bransjen å være skjerpet, og det skal de ha en stor takk for. Siden starten i 2006 har vi jobbet med å redusere klimaavtrykket og konstruere bærekraftige bygg. Tidligere i år lanserte vi Bulk Wood, et lagerbygg med trekonstruksjon som reduserer bruken av stål og som kan masseproduseres. Da er det fint at Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom minner oss på at vi er langt unna mål, sier Nina Hage, EVP i Bulk Industrial Real Estate.

- Vi er en del av byggebransjen og erkjenner at vi står for en betydelig andel av samfunnets klimagassutslipp. Vi forstår også at endring av arbeidsprosesser er vanskelig og vil bety et omfattende skippertak og omstilling av arbeidsmetodikk for hele verdikjeden innen eiendomsutvikling. Som utvikler og øverst i verdikjeden i prosjekter vil vi ta et ansvar for økt bærekraft og miljøhensyn i eget selskap, organisasjon og drift av våre prosjekter og eiendommer. Vi adopterer anbefalinger fra bransjeforeningene Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse og vil drive en sunn og bærekraftig virksomhet i tråd med miljømerket Miljøfyrtårn, samt utvikle prosjekter og enkeltbygg i tråd med BREEAM sertifisering eller tilsvarende, sier Pål Egenland, adm.dir i Folksom.

- Isegran Eiendom har et høyt ambisjonsnivå på alle tre dimensjoner av bærekraft. Signering av de 10 strakstiltakene er for oss et første skritt på veien mot et seriøst bærekraftarbeid og en forpliktelse om å drive bærekraftig steds- og byutvikling. Strakstiltakene hjelper oss å konkretisere og implementere selskapets bærekraftstrategi i våre prosjekter, sier Arild Mortensen, adm.dir. i Isegran Eiendom.

- Siden etableringen av REQ AI i 2021 har det vært klart for oss at vi skal bidra til å redusere bygg- og eiendomssektorens miljøbelastning ved å ha et spesielt fokus på ESG i vårt arbeid. Vårt fond er et Artikkel 8 fond, som betyr at vi har med oss ESG-aspekter i alle våre investeringsbeslutninger, for nye og eksisterende eiendommer. Vi har fra start aktivt benyttet de ti strakstiltakene i våre underlag for beslutninger til vår investeringskomite, og med dette har vi en aktiv tilnærming til den respektive eiendommens potensiale og forbedringsområder, dokumentert fra start, sier Gunn Hege Bonden, COO i REQ AI.

- Strakstiltakene hjelper oss til å systematisere og tenke strategisk rundt bærekraft. Vi signerte i januar i år og har jobbet målrettet med tiltakene fra første dag og ser allerede hvilken stor verdi de har hatt for oss. Nå skjerper vi ambisjonene og tar sikte på å signere de neste strakstiltakene før årsskiftet, sier Egil Svoren, adm.dir. i Schage Eiendom.

- Å signere strakstiltakene er viktig og i tråd med våre ambisjoner innen miljø og bærekraft. Siva tilstreber å iverksette gode og virkningsfulle klima- og miljøtiltak på alle våre bygg. Strakstiltakene vil være sentrale både på eksisterende bygningsmasse, samt nye bygg som utvikles. Vi ønsker videre å være en pådriver for å teste ut, iverksette og utvikle etterspørselen etter innovative løsninger i næringen, Eirik Movinkel-Dønjar, forvaltningsjef i Siva Eiendom.

Du kan lese mer om Strakstiltakene her.

Emner

Kategorier


Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i bygg- og eiendomssektoren. 

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. 

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897