Gå videre til innhold
Fagsjef i Norsk Eiendom Naomi Ichihara Røkkum, adm. dir. i Fabritius Asgeir Solheim, og daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev, sammen med ansatte i Fabritius. Foto: Per Torstein Haugen.
Fagsjef i Norsk Eiendom Naomi Ichihara Røkkum, adm. dir. i Fabritius Asgeir Solheim, og daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev, sammen med ansatte i Fabritius. Foto: Per Torstein Haugen.

Pressemelding -

Satser grønt: Fabritius tilslutter seg strakstiltakene

Pressemelding fra Fabritius, Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom:

Fabritius har lang tradisjon for å utvikle eiendom og satse på kvalitet. Ved å signere strakstiltakene, viser eiendomsselskapet at de tar bærekraft på alvor.

– Vi velger nå å signere strakstiltakene fordi det er det eneste fornuftige å gjøre, både ut fra et etisk og økonomisk perspektiv. Fabritius er ikke i tvil om at bærekraftig utvikling av næringseiendom med nye miljøvennlige løsninger og tiltak vil bli et enda mer tydelig element for å få god lønnsomhet og de beste produktene for våre kunder, sier administrerende direktør i Fabritius, Asgeir Solheim.

Strategi for bærekraft vil ligge til grunn for veien videre

Fabritius jobber nå med å nedfelle en tydelig strategi for sitt arbeid med bærekraft og miljø, som vil ligge til grunn for all utvikling og forvaltning fremover. Selskapet har satt i gang flere prosjekter knyttet til energi og miljø. Et av disse prosjektene er en større utredning, med støtte fra ENOVA. Her undersøkes hvordan man kan få en miljøvennlig og økonomisk god energileveranse til et stort utviklingsområde for lager- og logistikk nord for Drøbak.

Essensielt for å nå miljømål

– Hver ny signering er viktig. Det er viktig for hvert selskaps strategi, men også så vi kan vise hvor mange ambisiøse byggeiere og utviklere vi har i Norge. Vi får stadig invitasjoner i både inn- og utland til å vise fram dette engasjementet fra bestillersiden. Det er essensielt for at vi skal nå våre miljømål, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev.

– Fabritius skal utvikle enorme eiendommer fremover. At de forplikter seg til at den utviklingen og forvaltningen blir grønn, er selvfølgelig svært verdifullt for samfunnet. Bærekraft er konkurransekraft, og vi i Norsk Eiendom er glad for at Fabritius nå signerer strakstiltakene for å styrke innsatsen, sier Naomi Ichihara Røkkum, fagsjef i bransjeforeningen Norsk Eiendom.

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050.

Strakstiltakene for eiendomsselskap omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse.

Vil være fremoverlent

– Fabritius er opptatt av både kundene våre og miljøet, og dette henger tettere og tettere sammen. Vi skal levere kvalitetsbygg og det innebærer at det er en god prosess rundt miljøaspektet knyttet til utvikling og drift. Fabritius ønsker med signeringen av de 10 strakstiltakene å forplikte oss ovenfor kunder og samarbeidspartnere. Vi skal satse på bærekraftig eiendomsutvikling og forvaltning, og vi skal være fremoverlent i forhold til nye løsninger og tilbud til kunder, avslutter Solheim.

Les mer om veikartet og strakstiltakene her.

Emner

Kategorier


Grønn Byggallianse jobber for å utvikle norsk bygg- og eiendomssektor, slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget. 

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Relatert innhold