Gå videre til innhold
Karen Marie Vasli, daglig leder i FagerStad Utvikling, Ingrid Lotterud, miljø- og bærekraftsansvarlig i Tema Eiendom og Frank Holmgaard, daglig leder i Orkland Næringspark. Foto: FagerStad Utvikling/Tema Eiendom/Allsidig Design
Karen Marie Vasli, daglig leder i FagerStad Utvikling, Ingrid Lotterud, miljø- og bærekraftsansvarlig i Tema Eiendom og Frank Holmgaard, daglig leder i Orkland Næringspark. Foto: FagerStad Utvikling/Tema Eiendom/Allsidig Design

Pressemelding -

Tre nye selskaper forplikter seg til strakstiltak for økt bærekraft i eiendomssektoren

Tema Eiendom og Orkland Næringspark har tilsluttet seg strakstiltakene for byggeiere, mens FagerStad Utvikling har tilsluttet seg strakstiltakene for boligutviklere.

– Strakstiltakene skal styrke FagerStad sitt videre arbeid med bærekraft. Vi har brukt god tid på å definere vår strategi og fått hjelp av Grønn Byggallianse med å heve kompetansen slik at vi kan målsette tiltak som er skreddersydd for vår portefølje. Vi har en svært variert prosjektportefølje, og jobber nå med å systematisere bærekraftsarbeidet vårt etter strakstiltakene i alle prosjekter. Organisatorisk er vi allerede godt i gang, og ble Miljøfyrtårnsertifisert i april, forteller Karen Marie Vasli, som er daglig leder i FagerStad Utvikling.

De ti strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse for å bidra til grønn omstilling i næringen.

– Medlemskapet i Grønn Byggallianse, og tilslutningen til strakstiltakene er et viktig skritt for Tema Eiendom i bidraget til grønn omstilling av eiendomsbransjen. Det gir verdifull tilgang til ekspertise, erfaringer og et medlemsnettverk. I stedet for å bruke tid og ressurser på å bli skikkelig god på nisjeområder selv, kan vi hente akkurat den kompetansen vi trenger fra medlemsorganisasjonen. Grepene vi har tatt det siste året vil i tillegg gjøre det enklere å møte nye krav fra finans, myndigheter og markedet, sier Ingrid Lotterud, som er miljø- og bærekraftsansvarlig i Tema Eiendom.

Til nå har 85 boligutviklere, offentlige og private eiendomsselskaper og forvaltere sluttet seg til strakstiltakene. Årets tilslutninger til strakstiltakene har hovedsakelig skjedd utenfor storbyene:

– Tidligere har vi jobbet med bærekraft fra prosjekt til prosjekt og fra eiendom til eiendom. Med tilslutningen til strakstiltakene for byggeiere oppfølgingen fra Grønn Byggallianse får vi en mer helhetlig tilnærming til bærekraft i porteføljen vår. Vi er stolte over å bidra til at bærekraft i vår sektor får fotfeste også utenfor de store byene sier Frank Holmgaard som er daglig leder i Orkland Næringspark

Vil du vite mer om strakstiltakene?

Emner

Kategorier


Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren.

Vi er en uavhengig og non-profit medlemsforening for offentlige og private virksomheter fra hele verdikjeden.

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897