Gå videre til innhold
Matilda Vinje fra Schage Eiendom, Olav Løvstad fra DNB og Bettina Sandvin fra Bane NOR og ble på årsmøtet til Grønn Byggallianse valgt som nye styremedlemmer. Foto: Schage Eiendom/DNB/Bane NOR
Matilda Vinje fra Schage Eiendom, Olav Løvstad fra DNB og Bettina Sandvin fra Bane NOR og ble på årsmøtet til Grønn Byggallianse valgt som nye styremedlemmer. Foto: Schage Eiendom/DNB/Bane NOR

Pressemelding -

Tre nye styremedlemmer i Grønn Byggallianse

Matilda Vinje fra Schage Eiendom, Olav Løvstad fra DNB og Bettina Sandvin fra Bane NOR ble på årsmøtet til Grønn Byggallianse valgt som nye styremedlemmer.

– Det er god bredde i erfaring og kompetanse blant styremedlemmene og medlemsmassen er godt representert. Med nye styremedlemmer fra bank, eiendom og infrastruktur får vi verdifulle og kompetente bidrag til arbeidet Grønn Byggallianse gjør for å påvirke rammebetingelser og inspirere bransjen til at det blir enklere og mer kostnadseffektivt å bli mer bærekraftig. Jeg ser frem til nok et spennende år, sier Tonje Frydenlund direktør i Snøhetta og gjenvalgt styreleder i Grønn Byggallianse.

Olav Løvstad leder seksjonen for eiendom og entreprenører i DNB og ser frem til å ta fatt på oppgaven:

– Jeg gleder meg til å bidra. En grønnere bygningsmasse er både lønnsomt og bærekraftig, og at en grønnere eiendomsbransje er sentralt for at Norge skal lykkes med å redusere CO2-utslippene og gjøre mer energi tilgjengelig for andre områder i samfunnet, sier Løvstad.

Matilda Vinje er administrerende direktør i Schage Eiendom.

– Jeg er imponert over arbeidet Grønn Byggallianse har lagt ned for å øke oppmerksomheten og kompetansen rundt gode klima- og miljøvalg i vår bransje. Jeg ser frem til å kunne bidra til å videreføre dette arbeidet sammen med resten av styret og administrasjonen, forteller hun.

Bettina Sandvin er utbyggingsdirektør i Bane NOR SF og forteller at hun gleder seg til å bidra:

– Å ta vare på klima og miljø er det absolutt viktigste vi gjør fremover. I jernbanen er vi stolte at toget som en bærekraftig transportløsning. Som bransje må vi komme dit at vi blir like stolte av hvordan vi bygger, drifter og vedlikeholder viktig infrastruktur på en mer bærekraftig måte. Grønn Byggallianse er en viktig aktør i dette arbeidet og jeg gleder meg til å bidra, sier Sandvin.

Stein Randby fra Malling, Anne Hilde Bråtebæk fra Helse Sør-Øst RHF og Birger Steffensen fra Bane NOR SF trer ut av styret etter to år.

–Tusen takk til Stein, Anne Hilde og Birger som har bidratt godt i styrets arbeid med å utvikle Grønn Byggallianse til den slagkraftige organisasjonen vi har i dag, avslutter Frydenlund.

Emner


Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren.

Vi er en uavhengig og non-profit medlemsforening for offentlige og private virksomheter fra hele verdikjeden.

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897