Gå videre til innhold
- Nå ønsker vi å ta et enda tydeligere samfunnsansvar også for de grønne miljøtiltakene, sier Johan Bruun, administrerende direktør i Boligbyggelaget Usbl.
- Nå ønsker vi å ta et enda tydeligere samfunnsansvar også for de grønne miljøtiltakene, sier Johan Bruun, administrerende direktør i Boligbyggelaget Usbl.

Pressemelding -

Usbl tilbake som medlem i Grønn Byggallianse

Usbl er nå tilbake som medlem i Grønn Byggallianse og tilslutter seg de 10 strakstiltakene som gjelder boligutviklere. Avtalen ble undertegnet sist uke.

- Usbl har i 70 år vært opptatt av miljø i form av å dele på ressursene og skape gode miljø i og mellom husene vi bygger. Nå ønsker vi å ta et enda tydeligere samfunnsansvar også for de grønne miljøtiltakene, og det er derfor helt naturlig for oss å gå inn som medlem i Grønn Byggallianse igjen, og tilslutte oss de 10 strakstiltakene for boligutviklere, sier Johan Bruun, administrerende direktør i Boligbyggelaget Usbl.

- Usbl har flere grønne tiltak på agendaen, vi har blant annet startet arbeidet med å sertifisere oss som Miljøfyrtårn og vi har økt fokus på tjenesteutvikling innenfor delingsøkonomi for å stimulere til både gjenbruk og flerbruk. Bildeling og utstyrsdeling i borettslag og sameier er begge gode eksempler på dette, avslutter Bruun.

- Usbl var et av de første selskapene som gikk inn som medlem i Grønn Byggallianse da vi startet opp, men da hadde vi hovedsakelig fokus på næringseiendom. Nå når vi har rettet fokuset også over på boligutvikling, er det veldig hyggelig å ha fått de tilbake som medlem, sier Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse.

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene for eiendomsselskap omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse. Vi har nå også laget en spesialtilpasset liste med strakstiltak for de som bygger boliger for salg, samt opprettet Forum for boligutviklere, som vil være en arena der medlemsbedrifter kan utveksle erfaringer og få inspirasjon og kunnskap om grønne og helsefremmende boliger.

Emner

Kategorier


Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge med en bygningsmasse på over 36 millioner kvadratmeter. Hensikten med nettverket er å være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive.

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897