Gå videre til innhold
-  Vi vil lære og erfare fra andre og ytterligere forbedre miljø og bygg til beste for alle som bor, arbeider og studerer her, sier adm. dir. i Værste Trond Delbekk. Ill: Værste.
- Vi vil lære og erfare fra andre og ytterligere forbedre miljø og bygg til beste for alle som bor, arbeider og studerer her, sier adm. dir. i Værste Trond Delbekk. Ill: Værste.

Pressemelding -

Værste forplikter seg til bærekraftige bygg og boliger i Fredrikstad

Pressemelding fra Værste, Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom:

Eiendomsselskapet Værste har tilsluttet seg strakstiltakene for boligutviklere i Eiendomssektorens veikart mot 2050. – Dette er en viktig miljøforpliktelse, sier administrerende direktør Trond Delbekk.

– Vi har alltid hatt sterkt fokus på byggene og leietakerne våre, og derav fokusert på bærekraft over tid, men vi ønsker nå å være tydelig på vårt samfunnsansvar gjennom å signere Veikartet. Vi ønsker å være en god byutvikler for Fredrikstad, og da må vi tenke langsiktig og bærekraftig, sier Delbekk.

Ved å signere 10 strakstiltak skal Værste forplikte seg til at det bygges grønt. Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom for å sikre grønn omstilling i næringen.

– Værste har en stor betydning for hvordan Fredrikstad utvikles. De skaper stedene der folk jobber, oppholder seg og bor. Vi er derfor utrolig glad for at Værste er tydelig på at de vil gjøre denne byutviklingen bærekraftig, sier Thor Olaf Askjer, administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk Eiendom.

– Det er gledelig at stadig flere forplikter seg til å gjennomføre strakstiltakene. Å integrere bærekraft i kjernevirksomheten blir rett og slett nødvendig for selskapene som vil overleve det grønne skiftet. Ved å integrere disse 10 tiltakene er selskapet godt på vei, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev.

– Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom har vært flinke til å bevisstgjøre bransjen på hvordan vi alle kan bidra til grønt fokus og bedre miljø. Vi vil lære og erfare fra andre og ytterligere forbedre miljø og bygg til beste for alle som bor, arbeider og studerer her, sier Værste-sjefen.

Fakta

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. 

Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene for eiendomsselskap omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse. 

Vi har også laget en spesialtilpasset liste med strakstiltak for de som bygger boliger for salg, samt opprettet Forum for boligutviklere, som vil være en arena der medlemsbedrifter kan utveksle erfaringer og få inspirasjon og kunnskap om grønne og helsefremmende boliger.

Pressemeldingen ble først publisert av Norsk Eiendom.

Kontakt:

Emner

Kategorier


Grønn Byggallianse er en non-profit medlemsforening der virksomheter fra hele bygge- og eiendomsektoren kan være medlem.

Vårt formål er å utvikle norsk bygg- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget for alle. Vårt syn på bærekraft inkluderer sosial og økonomisk bærekraft i tillegg til miljøvern. Våre aktiviteter er tilknyttet nybygg, rehabilitering, forvaltning og drift av bygg, områdeutvikling og anleggsprosjekter i by- og områdeutvikling. Vi drifter og forvalter miljøsertifiseringer, primært BREEAM-NOR.

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897