Gå videre til innhold
 Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse, ønsker velkommen til BREEAM-NOR-konferansen 25. november 2021. Foto: Finn Ståle Feldberg
Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse, ønsker velkommen til BREEAM-NOR-konferansen 25. november 2021. Foto: Finn Ståle Feldberg

Pressemelding -

Velkommen til BREEAM-NOR-konferansen 25. november 2021

Bli med å gjøre norsk bygg- og eiendomsnæring til verdens mest bærekraftige!

«Alle påstår at de er bærekraftige. Det gjør at ordet mister innhold og ikke lenger har betydning», sa reklamemann Petter Gulli til bransjenettstedet KOM24 tidligere i år.

Han er ikke alene om å adressere utfordringene ved at det til tider har gått inflasjon i ordet bærekraft. Grønnvasking er et høyst reell problemstilling i et marked der forbrukere begynner å etterspørre bærekraftige løsninger.

I et slikt marked er det viktig med verktøy som hjelper produsenter å ta gode valg, som de igjen kan vise til effekten av. Derfor er det viktig med anerkjente sertifiseringsordninger som Svanen, Miljøfyrtårn og vår egen BREEAM-NOR.

Siden lanseringen i 2012 har nesten 2 millioner ferdigbygde kvadratmeter fått BREEAM-NOR-sertifikat. Snart 200 prosjekter har dokumentert hvilke grep de har gjort for å sikre reell bærekraft i prosjektene sine.

Ordet dokumentasjon har fått et ufortjent dårlig rykte, fordi mange ser på det som unødvendig og fordyrende ekstraarbeid. Men i et marked der «alle» smykker seg med merkelapper som «bærekraftig» og «klimavennlig» vil det blir stadig viktigere å vise det, slik at forbrukerne evner å skille klinten fra hveten.

De siste ti årene har vi sett at stadig flere aktører i den norske bygg- og eiendomsbransjen går fra ord til handling i bærekraftsarbeidet sitt. Samtidig har norske standarder, lovkrav og reguleringer blitt både strengere og bedre. Vi gleder oss til å lansere nye BREEAM-NOR 3.0 tidlig i 2022, der dette er innarbeidet.

Ikke minst vil de øverste sertifiseringsnivåene i BREEAM-NOR, Excellent og Outstanding, tilsvare kravene til hva som kan regnes som grønne investeringer i EUs taksonomi.

På veien dit lanserer vi nå BREEAM-NOR-konferansen – Fra ord til handling!, som arrangeres på Clarion Hotel Oslo 25. november 2021. Her får du ett snikblikk på ny manual og dybdekunnskap om viktige endringer.

Aktører fra hele næringen kommer også for å dele erfaringer og gode eksempler på bærekraft i praksis. Vi ser på hvordan BREEAM kan bestilles, bidra til å bedre prosjektene og brukes som etterspurt dokumentasjon.

Velkommen!

- Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse

Emner

Kategorier


Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelig valget i bygg- og eiendomssektoren.

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. 

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Relatert innhold