Gå videre til innhold
De første bikubene er allerede utplassert på Steinerud. Fra venstre: prosjektleder Jon Solsrud, økonomi- og eiendomsdirektør Robert Hansson, eiendomssjef Bjørn Knutsen, forvaltningssjef Erling Nordstrand, og prosjektleder Per Reitan.
De første bikubene er allerede utplassert på Steinerud. Fra venstre: prosjektleder Jon Solsrud, økonomi- og eiendomsdirektør Robert Hansson, eiendomssjef Bjørn Knutsen, forvaltningssjef Erling Nordstrand, og prosjektleder Per Reitan.

Pressemelding -

– Viktig at Diakonhjemmet står tydelig fram med sine miljøambisjoner

Diakonhjemmet har forpliktet seg til å følge 10 strakstiltak i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Økonomi- og eiendomsdirektør Robert Hansson sier at Diakonhjemmet med dette ønsker å sende noen tydelige signaler:

– Det er viktig for Diakonhjemmet å stå tydelig frem med våre miljøambisjoner. Dette gjelder utvikling av nye eiendomsprosjekter, men også miljømessige tiltak ved eksisterende eiendommer. Vi vil nå aktivt jobbe med å implementere og igangsette de konkrete arbeidene som er presisert i strakstiltakene.

Prosjektleder Jon Solsrud har arbeidet ved Diakonhjemmets eiendomsavdeling i litt over tre år, og fulgt det grønne skiftet i eiendomsbransjen tett gjennom mange år.

– Det har skjedd en voldsom endring i bransjen de siste ti årene. Det grønne skiftet har for alvor begynt å slå inn – selv om vi på langt nær er i mål. Dersom du i dag skal fremstå som en seriøs utbygger må du ha miljøambisjoner, sier han.

Solsrud forklarer at det å tilslutte seg tiltakene betyr at man utreder og ser på hvordan man kan planlegge og tilrettelegge for bedre miljømessige løsninger fremover i tid, og at man gjør beviste valg i nye prosjekter. Som konsekvens av dette vil Diakonhjemmet igangsette utredninger og arbeider knyttet opp mot gjennomføring av tiltakene. Arbeidet vil ledes av eiendomsavdelingen, men vil kreve tett samarbeide med virksomhetsområdene. I første runde vil det bli utarbeidet forslag til tiltak på hvert av de ti punktene.

– Det handler veldig mye om å få miljøaspektet inn i tankesettet under planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Dernest handler det om å legge til rette for og oppmuntre de ulike enhetene til å ta i bruk miljøvennlige løsninger, sier han.

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene for eiendomsselskap omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse. Vi har nå også laget en spesialtilpasset liste med strakstiltak for de som bygger boliger for salg, samt opprettet Forum for boligutviklere, som vil være en arena der medlemsbedrifter kan utveksle erfaringer og få inspirasjon og kunnskap om grønne og helsefremmende boliger.

Emner

Kategorier


Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge med en bygningsmasse på over 36 millioner kvadratmeter. Hensikten med nettverket er å være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive.

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897