Gå videre til innhold

Emner: Industri, produksjon

Valget til nytt Europaparlament skjer 6-9 juni 2024. Her fra plenumssalen i Strasbourg. Foto: Frederic Köberl, Unsplash

24 europeiske byggallianser ber europas politikere om kraftigere klimahandling: flere og mer bærekraftige bygg er nøkkelen til et europeisk lavutslippssamfunn

Grønn byggallianse har sammen med 23 øvrige europeiske byggallianser og syv næringslivspartnere samlet seg bak en rekke politikkforslag i et Manifest foran valget til Europaparlamentet som skjer 6.-9.juni 2024. Hovedbudskapet er at flere og mer bærekraftige bygg, både nye og eksisterende, er nøkkelen til et europeisk lavutslippssamfunn i 2050.
Formålet med dokumentet, som er koordinert av Worl

Professor Halvard Haukeland leverte første delutredning i arbeidet med å utforme ny lov om offentlige anskaffelser til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i fjor høst. Foto: NFD

Forslag til ny lov om offentlige anskaffelser: standardiserte minimumskrav er et av de viktigste tiltakene for grønn omstilling

Et utvalg ledet av professor Halvard Haukeland leverte første delutredning i arbeidet med å utforme ny lov om offentlige anskaffelser til regjeringen i fjor høst. Grønn Byggallianse har levert høringssvar, og under finner du omtale av noen av våre viktigste innspill.
Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 740 milliarder kroner årlig. Det er flere go

Om vår sektor ikke har erkjent det tidligere og iverksatt tiltak for å reversere negativ naturpåvirkning, er det all mulig grunn til å starte i dag, skriver Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse

Klar tale fra Naturrisikoutvalget: Vår påvirkning på natur skaper økonomisk risiko

I starten av 2024 har «Oppsynsmannen» med Bård Tufte Johansen blitt en seersuksess på NRK. Kombinasjonen humor og folkeopplysning om nedbygging av natur appellerer til mange og har ført til økt «naturbevissthet».
Men humoren springer ut av en svært alvorlig erkjennelse, som er grundig beskrevet i Naturrisikoutvalgets rapport I samspill med naturen, som ble overlevert regjeringen i denne uken.

Vis mer