Gå videre til innhold
Daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev, skriver om energikrav i BREEAM-NOR v6.0 og forholdet til EUs taksonomi
Daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev, skriver om energikrav i BREEAM-NOR v6.0 og forholdet til EUs taksonomi

Blogginnlegg -

BREEAM-NORs energikrav ivaretar EUs taksonomi

I et leserinnlegg på Bygg.no 18. mai hevder Arnkell Jonas Petersen at krav til bygningers energiytelse i BREEAM-NOR v6.0 ikke sikrer samsvar med EUs taksonomiforordning til bærekraftig finans, og advarer finansaktører mot å bruke BREEAM-NOR som dokumentasjon på at energikravene i taksonomien er oppfylt. En slik feilaktig tolkning kan ikke stå uimotsagt.

Petersen mener bruken av begrepet netto energibruk som basis for definisjon av NZEB i BREEAM-NOR ikke er i henhold til taksonomiens krav fordi taksonomien legger primærenergi til grunn. Under utarbeidingen av BREEAM-NOR har vi hatt tett kontakt med norske bygningsfaglige myndigheter. Dette for å sikre at kravene i BREEAM-NOR baserer seg på norske myndigheters tolkning av taksonomien. Selv om primærenergi kan være en god basis for energikrav i bygg, har ikke norske myndigheter fastsatt primærenergifaktorer. Energikravet knyttet til taksonomien i BREEAM-NOR baserer seg på netto energi slik våre byggeforskrifter også gjør. En vesentlig begrunnelse for dette er Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sitt forslag i høringsnotat til revidert TEK, der DiBK foreslår at de reviderte energikravene, fortsatt med netto energi som målepunkt, vil tilsvare nesten nullenerginivå (NZEB). I tillegg har EU-kommisjonen 02.februar 2022 innstilt på at Norge gis tillatelse til å fortsatt basere regelverket for energiforbruk i bygninger på netto energi, også etter at Bygningsenergidirektivet er implementert i Norge, i tråd med Norges ønske. Dersom, mot formodning, norske myndigheters endelige metodikk for beregning av NZEB likevel blir annerledes enn vi har definert i ny BREEAM-NOR-manual, har vi lagt inn en åpning i manualen for å justere beregningsmetoden slik at den er i tråd med endelig NZEB definisjon. Dette informeres det tydelig om i manualen.

Vi mener derfor at energikravene i BREEAM-NOR er i tråd med norske myndigheters tolkning av taksonomiens krav til bygningers energiytelse og at tiltakshavere og finansnæringen kan derfor være trygge på at BREEAM-NOR et godt verktøy for å dokumentere samsvar med taksonomien for bygningers energiytelse.

Videre hevder Petersen at norske myndigheter må utforme en egen TEK for rehabilitering for å kunne implementere taksonomien. Dette er ikke riktig. Taksonomien forutsetter samsvar med nasjonale regler, men det er ikke en forutsetning at Norge lager en egen rehab-TEK. Tiltakshavere og finansaktører som vil forsikre seg om at totaltrehabiliteringsprosjekter samsvarer med taksonomien kan derfor fint benytte BREEAM-NOR.

Petersen er bekymret for at BREEAM-NOR v6.0 er prematur, og sår tvil om hvorvidt den sikrer samsvar med taksonomien. Petersen fremstiller det som at BREEAM-NOR er et produkt utarbeidet av Grønn Byggallianse alene. I utformingen av BREEAM-NOR v6.0 etablerte vi en strategisk rådgivingsgruppe. Den har bestått av 18 representanter fra hele næringen, deriblant myndighetssiden. Dette for å sikre at BREEAM-NOR har god kvalitet, transparens og faglig robuste løsninger. Videre er BREEAM-NOR v6.0 godkjent av Building Research Establishment Ltd (BRE) som eier den globale BREEAM-ordningen. BRE er en uavhengig britisk forsknings og testingsorganisasjon med et sterkt bygningsfaglig miljø og inngående kjennskap til taksonomiens krav. De har fulgt vår oppdateringsprosess hele veien og har godkjent vår tolkning av taksonomien.

Med taksonomien har EU gitt et tydelig regelsett for hva som defineres som grønne investeringer. Med BREEAM-NOR v6.0 har vi nå et verktøy som viser hva som må til for å oppfylle energikravene i taksonomien. Dette gir etterlengtet vind i seilene for å få til rask og reell endring i bransjen.

Emner

Kategorier

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Relatert innhold