Gå videre til innhold
Leder for BREEAM i Grønn Byggallianse, Viel Sørensen, er stolt over å lansere BREEAM-NOR v6.0. Foto: Finn Ståle Felberg.
Leder for BREEAM i Grønn Byggallianse, Viel Sørensen, er stolt over å lansere BREEAM-NOR v6.0. Foto: Finn Ståle Felberg.

Pressemelding -

BREEAM-NOR v6.0 dokumenterer bærekraft anno 2022

Nå kan du bruke den nye BREEAM-NOR v6.0 og registrere nye prosjekter for neste nivå av bærekraftige bygg.

– BREEAM-NOR v6.0 stiller enda høyere krav til miljømessig bærekraft og sikrer at prosjektene leverer på et høyt nivå når det kommer til bærekraft. Verktøyet sikrer dokumentert bærekraft, også med tanke på å oppfylle de grønne kravene i EUs taksonomi, sier Viel Sørensen, leder for BREEAM i Grønn Byggallianse.

Miljøsertifiseringsordningen BREEAM eies av britiske Building Research Establishment (BRE).

BREEAM-NOR er en norsk tilpasning og er i dag Norges mest brukte miljøsertifisering for nybygg og større rehabiliteringer. BREEAM-NOR v6.0 erstatter den forrige manualen, BREEAM-NOR 2016.

Last ned BREEAM-NOR v6.0 her (PDF).

BREEAM-NOR v6.0 sikrer «beste praksis»

Når bygget bygges etter BREEAM-NOR, viser det at prosjektet har kvaliteter ut over byggeforskriftenes minstekrav og har tatt hensyn til viktige miljømessige bærekraftsverdier.

– BREEAM-NOR skal gjenspeile gjeldende «beste praksis» i Norge og være en driver for nytenkning i planlegging og bygging for miljø og økt bærekraft, derfor har vi oppdatert en rekke områder i manualen. Klimagassregnskap gjennomsyrer hele BREEAM-NOR v6.0 og biologisk mangfold har fått et betydelig løft, forklarer Sørensen.

Den 7. april lanserer vi offisielt den nye manualen med et digitalt arrangement, men allerede nå kan du laste ned manualen digitalt (LINK) og lære mer om endringene i denne forklaringsvideoen.

Fra Pass til Outstanding

Et bygg kan BREEAM-NOR sertifiseres på fem nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. For hvert nivå øker bærekraftsnivået i bygget.

I alt ni kategorier sikrer at alle sider av bærekraft er tatt hensyn til. Kategoriene er: ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi og forurensning.

– I hver kategori er det emner med kriterier, eller tiltak man kan gjøre for å redusere miljøpåvirkningen fra bygget. Jo flere tiltak prosjektet gjør, jo mer poeng får man og jo høyere sertifiseringsnivå oppnår bygget. Det viktigste er at man ikke kan snakke seg til et BREEAM-NOR-poeng. Kun der prosjektet kan dokumentere at kriteriene er innfridd, kan man få poeng. Slik motvirker vi grønnvasking av byggeprosjekter, sier Sørensen.

Faser ut 2016

– BREEAM-NOR v6.0 har vært ute på høring i næringen for å sikre en god forankring og dette er endringer vi mener næringen er klare for. Med lanseringen må alle nye prosjekter registrere seg etter BREEAM-NOR v6.0, mens prosjekter som allerede er registrert, har fem år på seg til å få gjennomført en revisjon etter BREEAM-NOR 2016, avslutter Sørensen.

Emner

Kategorier


Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelig valget i bygg- og eiendomssektoren.

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. 

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Relatert innhold