Gå videre til innhold
Leder for kompetanseheving og fagansvarlig for sirkulærøkonomi i Grønn Byggallianse, Anne Solgaard, peker på at vi må skalere opp sirkulære løsninger som fungerer.
Leder for kompetanseheving og fagansvarlig for sirkulærøkonomi i Grønn Byggallianse, Anne Solgaard, peker på at vi må skalere opp sirkulære løsninger som fungerer.

Nyhet -

Haster å gå fra «bruk-og-kast» til gjenbruk i byggsektoren

Verden gjenbruker bare 8,6 prosent av alle ressursene som brukes. I bygg- og eiendomssektoren finnes det mange eksempler på sirkulære løsninger, som kan inspirere andre til å komme i gang.

Rapporten Circularity Gap Report 2020 som ble lansert på Verdens økonomiske forum i Davos i forrige uke, viser at verden er mindre sirkulær enn i fjor.

Ifølge rapporten er verdensøkonomien nå bare 8,6 prosent sirkulær. Det betyr at over 90 prosent av alle mineraler, fossile brennstoff, metaller og biomasse vi henter fra naturen, brukes og kastes. For to år siden gjenbrukte vi 9,1 prosent av ressursene.

Leder for kompetanseheving og fagansvarlig for sirkulærøkonomi i Grønn Byggallianse, Anne Solgaard, peker på at vi må skalere opp løsningene som fungerer.

– Vi har mange gode løsninger på dette, og ser inspirerende eksempler her hjemme. Denne rapporten viser at vi ikke kan hvile på laurbærene. Vi må lære av pionerene innen sirkulærøkonomi, og myndighetene må stimulere til dette i større grad, sier Solgaard.

Både leietakere og utviklere spiller en rolle

Ett godt eksempel er Storebrand Eiendom, som jobber med å gi leietakerne bedre beslutningsgrunnlag for grønne løsninger når de velger nye lokaler. Det handler blant annet om å ivareta fleksibilitet for fremtidige endringer og legge til rette for gjenbruk, sparte ressurser og redusert avfallsbelastning.

– Vi ser også banebrytende prosjekter som Selvaag Eiendoms «fra eie-til-leie» og Mustad Eiendoms kartlegging av verdien til alle materialene i Lilleakerbyen, forteller Solgaard.

Selvaag Eiendom ser med nye øyne på forretningsmodellene i bransjen. «Spørsmålet vi har stilt oss er om en ny forretningsmodell kan skape en sirkulærøkonomisk bransje hvor vi ved gjenbruk av moduler og komponenter fra byggene våre reduserer avfallet og øker kvaliteten på bygningsdelene,» skriver utviklingsdirektør i Selvaag Eiendom Magnus Skallerud i denne artikkelen.

Grønn Byggallianse er i gang med å oppdatere kravspesifikasjonsveilederen for leie av kontorlokaler sammen med Enova og Norsk Eiendom, blant annet for å legge mer til rette for sirkulære løsninger.

Brøyter vei for storskala gjenbruk

Et annet spennende eksempel er rehabiliteringen av Kristian Augusts gate 23, der 50 prosent av materialer og bygningsdeler skal gjenbrukes. Høegh Eiendom tar utgangspunkt i FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg.

I samme gate har Entra store planer for Kristian Augusts gate 13, der de både rehabiliterer og bygger nytt med brukte materialer. For første gang i Norge blir etasjeskillere i betong brukt på nytt. Disse hentes fra regjeringskvartalet og brukes igjen i prosjektet i KA13. Dette gjør at miljøet spares for utslippene ved produksjon og frakt av ny betong.

Prosjektet utfordrer både materialbruk, regelverk, tradisjonell prosjektstyring og ikke minst leietakerforholdet. Med det første fullskala ombruksbygget i denne størrelsen brøyter Entra og leietager Spaces vei for sirkulærøkonomi i bygg- og eiendomssektoren.

Tips og tiltak å starte med

Grønn Byggallianse opplever stor interesse for sirkulærøkonomi i bygg- og eiendomssektoren, og vil i 2020 styrke kunnskapstilbudet innen feltet, blant annet med kurs og veiledere.

Et godt sted å begynne er med tipsheftet Tenk deg om før du river. Der finner du mange gode eksempler til etterfølgelse.

I Eiendomssektorens veikart mot 2050, kan du også finne anbefalte strakstiltak å begynne med og nyttige linker til å følge opp tiltakene. Flere av disse handler om å legge til rette for mer sirkulære løsninger.

Emner

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Relatert innhold