Gå videre til innhold
Gjenbruk gjerne fra vårt veikart, oppfordret daglig leder Katharina Th. Bramslev, på kick-off for kunst- og kultursektorens grønne veikart. Foto: Virke/Erika Bruun
Gjenbruk gjerne fra vårt veikart, oppfordret daglig leder Katharina Th. Bramslev, på kick-off for kunst- og kultursektorens grønne veikart. Foto: Virke/Erika Bruun

Nyhet -

Kunst og kultur kan drive frem grønnere kulturbygg

Denne uken sparket kultursektoren i gang sitt grønne veikart. - Still krav til byggene dere leier, oppfordret daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.

Da kunst- og kultursektoren denne uken satte i gang arbeidet med å lage sitt eget grønne veikart, hadde både kulturminister Trine Skei Grande og klima- og miljøminister Ola Elvestuen tatt turen til Kulturhuset. De berømmet initiativet og understreket alvoret i klima- og miljøutfordringene.

Elvestuen pekte på at alle sektorer må ta ansvar for å finne løsninger, og at det er stort behov for innovasjon og ledelse. Han sa også at veikartene spiller en viktig rolle for å mobilisere i sektorene.

Store gevinster å stille krav til bygg

Grønn Byggallianse var til stede for å dele erfaringer fra arbeidet med Eiendomssektorens veikart. Veikartet beskriver blant annet hva eiere og forvaltere av yrkesbygg bør gjøre på kort og lang sikt, for å bidra til et bærekraftig samfunn i 2050.

– Bygg- og eiendomssektoren står for 16 prosent av de totale klimagassutslippene i Norge, blant annet gjennom transport og produksjon av materialer. Jeg oppfordrer dere til å stille krav til byggene kunst og kultur foregår i, for her kan dere ha stor påvirkning, sa Bramslev.

50 eiendomsselskaper har nå signert de 10 strakstiltakene i veikartet, og er godt i gang med å gjøre bærekraftige endringer.

Gjenbruk er nøkkelen for å lykkes

– Da vi lagde veikartet, involverte vi så bredt som mulig. Det var viktig, både for at sektoren skal ha eierskap til veikartet, men også for å få med de virkelig gode ideene og løsningene. Veikartet ble rett og slett mye bedre av at flest mulig var med, fortalte Bramslev.

Bruk det, lær av det og gjenbruk gjerne, oppfordret hun.

I veikartet beskrives en tenkt hverdag i 2050, der vi lever tettere og bruker utslippsfri energi som vi utnytter godt. Vi bor i sunne bygg, som er funksjonelle og fleksible. Byggematerialene er klimanøytrale og uten miljøgifter, og – ikke minst – alle ressurser gjenbrukes.

– Vi må bort fra et bruk-og-kast samfunn, og over til et samfunn der vi gjenbruker og bevarer. Det er dette som er sirkulærøkonomi. Noe av det mest miljø- og klimavennlige man kan gjøre, er å la være å bygge nytt og heller gjenbruke. Vi må se potensialet i byggene som allerede står, sa Bramslev, som oppfordret kunst- og kultursektoren til å gi sirkulærøkonomi god plass i sitt veikart.

Bak kick-off for kulturens grønne veikart stod Hovedorganisasjonen Virke, Norske Konsertarrangører, Norske kulturhus og Norsk teater- og orkesterforening (NTO).

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er laget av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom.

Les mer:

Emner

Kategorier

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Relatert innhold