Gå videre til innhold
I Beddingen har GC Rieber Eiendom blant annet jobbet mye med å få til et velfungerende og godt SD-anlegg, som gir god kontroll på de tekniske anleggene. Foto: Øystein Klakegg.
I Beddingen har GC Rieber Eiendom blant annet jobbet mye med å få til et velfungerende og godt SD-anlegg, som gir god kontroll på de tekniske anleggene. Foto: Øystein Klakegg.

Nyhet -

Månedens prosjekt august 2020: Beddingen

Å ta godt vare på eksisterende bygg er noe av det mest bærekraftige bygg- og eiendomssektoren kan gjøre. GC Rieber Eiendom har gått systematisk til verks for å drifte byggene sine mer bærekraftig. Månedens prosjekt Beddingen i Bergen var selskapets prøvekanin for BREEAM In-Use-sertifisering.

I Beddingen i Solheimsviken har GC Rieber Eiendom, som drifter bygget, hovedkontor.

Bygget stod ferdig i 2008 og ble i 2016 det første av en rekke bygg GC Rieber Eiendom har sertifisert med BREEAM In-Use (BIU). Dette er et verktøy for å måle, forbedre og dokumentere miljøprestasjoner og helsefremmende kvaliteter i eksisterende bygg.

GC Rieber Eiendom har senere BIU-sertifisert ytterligere åtte bygg.

Gikk systematisk til verks

Leder for drift og forvaltning Alette Rosnæs Ellingsen peker på flere sentrale miljøtiltak de har gjort for å bedre driften av bygget.

Blant de viktigste har vært å jobbe for et velfungerende og godt SD-anlegg, som gir god kontroll på de tekniske anleggene.

– Energiforbruket avhenger i stor grad av hvor mye de tekniske anleggene går. Det er viktig å ikke la ventilasjonsanleggene dure og gå hele natta om vi kan stoppe dem kl. 17. Klarer vi å optimalisere driften av de tekniske anleggene, senker vi energiforbruket og driftskostnadene. God drift av ventilasjonsanleggene er også viktig for innemiljøet, forteller Ellingsen.

I bygget har GC Rieber Eiendom også fokusert på sortering av avfall, å legge til rette for sykling med sykkelstall og garderobe, og elbil-ring for leietakere.

– Vi er dessuten stolte av at vi bruker sjøvannskjøling i flere av byggene som vi drifter. Planen er at vi skal legge over til «frikjøling» med sjøvann i Beddingen også. Ved å hente kaldt sjøvann fra Puddefjorden reduserer vi energibruken til å kjøle ned byggene våre, sier hun.

Beddingen treffer slik godt på flere av Bygg21s kvalitetsprinsipper for gode bygg og områder, som å utnytte energien godt, legge til rette for godt innemiljø og holde driftskostnadene lave. 

I tillegg jobber selskapet tett med leietakerne for å gjenbruke materialer.

– Mange leietakere ønsker å rive ut alt når de flytter inn. Det prøver vi å unngå. Vi bruker om igjen det vi kan av materialer og utstyr. Vi har også muligheten til å bruke kontorinnredning om igjen i andre bygg vi forvalter dersom det som rives i ett prosjekt er brukbart i annen ombygning i et annet bygg, sier Ellingsen.

Vil utvikle bydel

Solheimsviken var tidligere preget av verftet Bergen Mekaniske Verksted. Ellingsen forteller at GC Rieber Eiendom er opptatt av Bygg21s første kvalitetsprinsipp, å legge til rette for kontakt, aktivitet og opplevelser.

– Vi jobber mye med å bygge levende bydeler, blant annet ved å ha aktive førsteetasjer. Vi forsøker å gjøre Solheimsviken til en attraktiv del av byen, forteller Ellingsen.

I Solheimsviken er det blant annet cafe, treningssenter, apotek og restauranten Kranen.

Måtte gå BREEAM-skolen

Å BREEAM IN-Use-sertifisere Beddingen og resten av byggene har ikke bare vært plankekjøring.

– BIU gir oss gode systemer for å måle og kartlegge, men da vi gikk i gang kunne det være utfordrende å dokumentere tiltak vi tidligere hadde gjort. Vi har måttet lære oss hvordan BREEAM fungerer, forteller Ellingsen.

Et suksesskriterium har vært at miljøambisjonene er godt forankret i organisasjonen. En annen nøkkel har vært gode fagfolk.

– Vi har en kombinasjon av erfarne driftsledere og nyutdannede byggdriftere med utfyllende kompetanse. Vi har fokus på kompetanseheving internt og på tvers av avdelinger, forteller hun.

Grønn drift er mer enn energieffektivisering

GC Rieber Eiendom fikk i 2019 Bærekraftsprisen av Bergen Næringsråd. Selskapet berømmes av juryen for å ha en helhetlig tilnærming til bærekraft.

– Grønn drift handler om mye mer enn energieffektivisering. Vi prøver å ha et vidt begrep om bærekraft og ha flere tanker i hodet samtidig, sier Ellingsen.

Dette var også bakgrunnen for at selskapet valgte BREEAM In-Use.

– Vi ville bruke en helhetlig og systematisk metode for å jobbe med grønnere drift av byggene våre. Det fine med BREEAM er at det omfatter alt fra plassering av tomta, tilgang på kollektiv og sykkelmuligheter, til vann- og energiforbruk og avfall, for å nevne noe.

Jobber for å bli bedre

Ellingsen forteller at arbeidet med å sertifisere Beddingen og de andre byggene, har gitt selskapet langt bedre kjennskap til sitt faktiske miljø- og klimaavtrykk.

– Da ser vi også hva vi har å strekke oss etter. Dette er et kontinuerlig arbeid, både for miljøet og for å senke driftskostnadene, forteller Ellingsen.

Hennes beste råd til andre som ønsker å drifte byggene mer bærekraftig, er å finne et klassifiseringssystem som kan hjelpe deg å finne ut hvilke kvaliteter bygget har og hvor en har forbedringspotensial.

– Da får du vite hvordan du ligger an, og så kan du lage en plan for hvordan du kan drifte for å bli grønnere. Vi ser at leietakerne blir stadig tøffere på miljøkrav. Det å kunne vise til at et mye brukt system i Norge er lagt til grunn gir trygghet, sier hun.

Fakta

Navn: Beddingen

Adresse: Solheimsgaten 15

By/sted: Bergen

Funksjon/bygningstype: Kontorbygg

Areal: 8300 m2

Byggeår: 2008

Byggherre/utvikler: GC Rieber Eiendom for Solheimsviken Næringspark AS

Driftsorganisasjon: GC Rieber Eiendom Drift AS

Rådgiver BREEAM In-Use: KIRO Eiendomsforvaltning AS

Prosjektteamet: Arkitektkontoret ABO AS, Vest-consult AS (RIV), Handegård og Pedersen AS(RIE), Smidt og Ingebrigtsen AS (RIB, PL, PGL). 

Emner

Kategorier

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Relatert innhold