Gå videre til innhold
– Det krever stadig mer kunnskap å drive byggene riktig, sier driftsleder ved Stavanger Fengsel Øystein Espevold. Her i byggets hjerte, teknisk rom.
– Det krever stadig mer kunnskap å drive byggene riktig, sier driftsleder ved Stavanger Fengsel Øystein Espevold. Her i byggets hjerte, teknisk rom.

Nyhet -

Statsbygg satser på ansatte som kan drifte grønt

– Vi har høye miljøambisjoner, som ikke kan nås uten betydelig kunnskapsbasert innsats, sier miljøkoordinator i avdeling for drift og vedlikehold i Statsbygg Rune Stenbro.

Å sikre miljøvennlig oppfølging og drift av bygg, er sentralt for å redusere miljøpåvirkningen fra bygg- og eiendomssektoren.

Ansatte som kan drifte bærekraftig er en viktig ressurs for selskaper som forvalter eiendom, og det tar Statsbygg på alvor.

 Vi ønsker å ta klimaansvar. Sirkulærøkonomi er et viktig prinsipp i drift og vedlikehold av våre eiendommer. For å få dette til i praksis er det avgjørende å øke miljøkompetansen blant de ansatte i drifts- og vedlikeholdsavdelingen, forteller Stenbro.

Stadig mer miljøbevisste eiere og leietakere

Klima og miljø er et strategisk satsningsområde for Statsbygg. Ved å styrke miljøkompetansen blant ansatte kan de også møte krav fra stadig mer miljøbevisste eiere og leietakere.

– Utviklingen skjer raskt, og vi jobber kontinuerlig med å heve kompetansen innen miljø og klima, sier Stenbro.

Miljøkoordinator Rune Stenbro. Foto: Statsbygg.

Grønn drift er mer enn energieffektivisering

Øystein Espevold er overingeniør i avdeling for drift og vedlikehold i Statsbygg. Han er driftsleder for Stavanger Fengsel og utrullingsleder for et landsdekkende BAS/EOS-prosjekt i Statsbygg.

Espevold har tatt opplæringspakken Grønn Eiendomsdrift hos Grønn Byggallianse, og dermed fordypet seg i SD-anlegg, ventilasjonssystem, miljøledelse og miljøoppfølgingssystem, lys og belysning, vannbårne varmeanlegg og inneklima.

– Opplæringen gav meg en helhetsforståelse for de ulike sidene ved grønn drift. Jeg fikk også kunnskap om hvilke krav vi kan stille til bransjen innen de forskjellige emnene, forteller Espevold.

Inneklima er den vanligste årsaken til at kunder klager, og Espevold er opptatt av å ha et godt inneklima på sine eiendommer.

– Det største utbyttet jeg fikk var forståelsen av hva et godt inneklima er og hvilke faktorer som påvirker inneklimaet. Uten god kjennskap til varmeanlegg, ventilasjonssystemer, lys og andre faktorer, kan en ikke oppnå godt inneklima for kunden, sier han.

Møter strengere krav og mer avansert teknologi

Opplæringspakken Grønn Eiendomsdrift består av e-læring og fordypningskurs. Man kan ta hele eller deler av pakken etter behov, og ta åpne eller bedriftsinterne kurs.

– Jeg syns løsningen med e-læringskurs før fordypningskurs fungerer bra. Da får vi tema inn før kurset, kan stille oppfølgingsspørsmål og er mer forberedt til å ta imot ny kunnskap. Jeg er veldig fornøyd med kunnskapen og måten foreleserne legger frem stoffet på, sier han.

Espevold opplever at kunnskapen kommer godt med i møte med strengere lovkrav og mer avansert teknologi.

– Det krever stadig mer kunnskap å drive byggene riktig og avdekke feil når teknologien svikter. Jeg anbefaler Grønn Eiendomsdrift for å øke den faglige kompetansen, sier Espevold.

Les mer om hvordan du kan heve kompetansen om miljøriktig drift i din bedrift her.

Emner

Kategorier

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Relatert innhold