Gå videre til innhold
Lucy Konglevold Fjermeros skal bidra til å veilede markedet i bruk av miljøsertifiseringssystemet for eksisterende bygg BREEAM In-Use.
Lucy Konglevold Fjermeros skal bidra til å veilede markedet i bruk av miljøsertifiseringssystemet for eksisterende bygg BREEAM In-Use.

Nyhet -

Vi styrker oss for økt satsning på BREEAM In-Use og CEEQUAL

Interessen for å sertifisere både eksisterende bygg og anleggsprosjekter øker i markedet, og Grønn Byggallianse svarer med å styrke laget.

BREEAM In-Use (BIU) er et sertifiseringssystem for eksisterende bygg.

Per i dag er det 156 aktive BIU-sertifikater i Norge fordelt på 107 bygg. Kursene våre er fulle, og vi får stadig henvendelser om sertifiseringsordningen. BIU-manualen ble i mai oppdatert. Ordningen omfatter nå også boligbygg. Grønn Byggallianse holder innføringskurs i og er BREs lokale markedsfører av ordningen. 

19. august tilbyr vi et online introduksjonskurs i BREEAM In-Use. Her kan du melde deg på.

Vi ønsker å kunne veilede markedet bedre i bruk av BIU og styrker oss nå med en innleid ressurs, Lucy Konglevold Fjermeros.

– Lucy har god erfaring med BREEAM In-Use fra Evotek, der hun har fulgt opp byggherrer som ønsker å bruke verktøyet som miljøledelsessystem og/eller til sertifisering. Denne erfaringen er nyttig når vi nå ønsker å kunne følge opp våre medlemmer enda bedre på dette, sier daglig leder Katharina Th. Bramslev.

Vi styrker også CEEQUAL-satsningen

Markedet viser også en økt interesse for sertifiseringsverktøyet CEEQUAL, som er BREEAMs søster for anleggsprosjekter.

Store aktører som Statens Vegvesen, Nye Veier. Skanska, NCC OG Veidekke m.fl er alle interesserte i å øke miljøinnsatsen i sine prosjekter og ser fordelen av å bruke et internasjonalt kjent sertifiseringssystem til dette.

Grønn Byggallianse tilbyr i dag kurs i CEEQUAL og er bindeleddet mellom den norske næringen og BRE, som eier både BREEAM og CEEQUAL.

Markedet ønsker å ta i bruk CEEQUAL, så Grønn Byggallianse vil øke bemanningen med mer anleggskompetanse og mer ressurser til å svare på etterspørselen.

Arbeidet med CEEQUAL gjøres i tett samarbeid med Sintefs Grønn Anleggssektor-nettverk.

Emner

Kategorier

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Relatert innhold