Gå videre til innhold
Klimahuset skal være en storstue for klimaformidling. Det gjenspeiles i byggets egenskaper. Foto: Marit Skaatan/UiO
Klimahuset skal være en storstue for klimaformidling. Det gjenspeiles i byggets egenskaper. Foto: Marit Skaatan/UiO

Nyhet -

Månedens prosjekt september 2020: Klimahuset

Fossilfri byggeplass, miljøvennlige materialer og strømproduksjon som overgår eget forbruk, gjør månedens prosjekt til et bygg med ekstra omtanke for natur, miljø og klima.

Klimahuset er en viktig og synlig del av Universitetet i Oslos satsing på klima, miljø og bærekraft. Det ligger i Naturhistorisk museum i Botanisk hage i Oslo og er Nordens første utstillingshus om klima og klimaendringer.

Her kan besøkende lære om hvordan jordas klimasystem fungerer, hvilke konsekvenser global oppvarming har, hvilke løsninger som finnes og hvordan de selv kan bidra.

Ambisjonen har vært å skape Oslos storstue for klimaformidling. Derfor er det også stilt strenge krav til byggets klimagassutslipp over livsløpet.

– Vi er stolte over å ha gjennomført all bygging fossilfritt og å ha benyttet lavkarbonbetong, forteller prosjektdirektør i Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo (UiO) Erik Munthe-Kaas.

Innovative og kortreiste materialer

Bygget er ikke stort, kun 650 kvadratmeter, men gjennom innovativ og kortreist materialbruk og med en stor andel treverk skal Klimahuset vise vei til fremtidens byggeløsninger. Blant annet er det for første gang benyttet lavkarbonbetong i pussede gulvflater.

Klimahuset er et forbildeprosjekt i FutureBuilt. Dette innebærer at det skal søkes etter innovative byggeløsninger og at bærekraftstandarden settes høyt.

Munthe-Kaas løfter frem de involvertes dedikasjon til oppgaven som en nøkkel for suksess. En stram økonomi var prosjektets største utfordring, men likevel klarte de å få til miljøløsningene.

Daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev var nylig på befaring i Klimahuset. Hun ble imponert og begeistret og mener at bygget treffer godt på alle Bygg21s kvalitetsprinsipper, og utmerker seg på de fleste.

– Bygget legger for eksempel veldig godt til rette for kontakt, aktivitet og opplevelser. Og bygget har et godt inneklima og gode lydforhold. Auditoriet har en uvanlig god akustikk, skapt av perforerte speilblanke akustikkhimlinger i resirkulert stål. Platene som speiler samtidig vegetasjonen omkring. Sammen med store glassflater gir speileffekten følelsen av å være ute i naturen også inne. Regnvann samles på taket og ved store regnskyll strømmer vannet ut i en bred takspiss som gir illusjonen av en foss i skogen rett utenfor de store vinduene, forteller Bramslev. Utstillingen tar i bruk sterke og spennende effekter for også å vekke ungdom til klimaengasjement.

Lang levetid og god ressursutnyttelse

Klimahuset treffer også godt på Bygg21s kvalitetsprinsipper om at gode bygg er bygget for lang levetid, med god ressursutnyttelse og lave klimagassutslipp.

– Vi har utformet utstillingsarealene som generelle arealer for enkelt å kunne skifte utstillinger gjennom tidene. De tekniske løsningene er også utformet generelt slik at endringer av funksjoner ikke påvirker de tekniske løsninger. Disse er med andre ord fullt ut klimatilpasset. Ressursutnyttelse og klimagassutslipp er optimalisert og er også blitt kvalitetssikret gjennom FutureBuilt-prosessen, forteller Munthe-Kaas.

Aktiviteter og læring

Klimahuset skal være en storstue for klimaformidling og det legges det godt til rette for aktiviteter og opplevelser.

Bygget skal huse forskningsbaserte utstillinger, foredrag, filmer og debatter fra morgen til kveld og være en arena for å formidle forskning om klima og miljø.

I uteområdene rundt huset formidles vær- og klimafenomener gjennom lek, aktiviteter og kunstneriske installasjoner. Inne skal det gis forståelse for både de langsomme og naturlige klimaendringene og de raskere, menneskeskapte.

Klimahuset sto ferdig i mars 2020, men på grunn av nedstengingen av samfunnet ble det offisielt åpnet først 16. juni.

Fakta:

Adresse: Monrads gate 12, Oslo.

Funksjon/bygningstype: Utstillingsbygg

Oppvarmet BRA: 650 m2

Byggherre/utvikler: Universitetet i Oslo – Eiendomsavdelingen.

Entreprenør: Seby AS

Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo

Finansiering: Totalt budsjett for byggeprosjektet var 85 millioner kroner. Det var finansiert med en gave på 70 millioner kroner fra Jens Ulltveit Moe gjennom UMOE AS og 15 millioner fra øvrige givere.

Eksterne bidragsytere: (Oslo kommune, Kulturdepartementet, Sparebankstiftelsen, Stiftelsen UNI, OBOS, Statkraft) gir bidrag til driften av Klimahuset (utstillinger etc.).

Emner

Kategorier

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Relatert innhold