Gå videre til innhold
Grønn Materialguide er en veileder i miljøriktige materialvalg.
Grønn Materialguide er en veileder i miljøriktige materialvalg.

Pressemelding -

Velg mer miljøvennlige og sirkulære materialer med nye Grønn Materialguide

Grønn Materialguide hjelper arkitekter, rådgivere og utbyggere å velge miljøriktige materialer i tidligfase. Nå er guiden her i ny og forbedret drakt, med større vekt på ombruk og materialgjenvinning.

Materialvalg i byggeprosjekter påvirker både inneklima, mengde miljøgifter, ressursbruk og avfall.

Materialer er også en av de største kildene til klimagassutslipp fra bygg- og eiendomssektoren. Over 50 % av klimagassutslippene i et byggs livsløp skjer ved produksjon og transport av materialer til bygget.

– At prosjekterende gjør miljøriktige materialvalg er helt avgjørende for hvilken påvirkning prosjektet får i en rekke miljøspørsmål, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.

Ombruk og materialgjenvinning er viktigere

Grønn Materialguide er for arkitekter, rådgivere og utbyggere, og vurderer ulike materialers påvirkning på global oppvarming, ressursgrunnlag, sirkulærøkonomi, miljøgifter og inneklima.

Ombruk og materialgjenvinning, spesielt av truede ressurser, vil bare bli viktigere i årene som kommer. I den nye materialguiden har sirkulærøkonomi derfor fått større plass.

Nytt er også forslag til terskelverdier for CO2-utslipp som kan benyttes i et kravsdokument.

Samler detaljert og oppdatert miljødata

– Guiden gir arkitekter og rådgivere muligheten til raskt å vurdere materialer opp mot hverandre helt i starten av et prosjekt. Detaljert og oppdatert miljødata er samlet i enkle grafiske fremstillinger. Vurderingene i guiden gir et raskt overblikk over spennet i miljøpåvirkningene som finnes i produktene som er i markedet i dag, og forskjellene mellom ulike materialer, sier Rolf Hagen, arkitekt og daglig leder i Context AS.

Materialguiden er utgitt av Grønn Byggallianse og Context AS, med støtte fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Last ned Grønn Materialguide her.

For vurdering av spesifikke bygningsprodukter anbefaler Grønn Byggallianse ECOProduct

Emner

Kategorier


Grønn Byggallianse jobber for å utvikle norsk bygg- og eiendomssektor, slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget. 

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. Våre aktiviteter er tilknyttet nybygg, rehabilitering, forvaltning og drift av bygg, områdeutvikling og anleggsprosjekter i by- og områdeutvikling. Vi drifter og forvalter miljøsertifiseringer, primært BREEAM-NOR.

Kontakter

Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Relatert innhold