Gå videre til innhold
Rådgiver i Grønn Byggallianse, Kjell Petter Småge, peker på at driftere kan spare både arbeidsgiver og samfunnet for store summer ved å redusere effekttoppene. Foto: Finn Ståle Felberg
Rådgiver i Grønn Byggallianse, Kjell Petter Småge, peker på at driftere kan spare både arbeidsgiver og samfunnet for store summer ved å redusere effekttoppene. Foto: Finn Ståle Felberg

Pressemelding -

Få ned nettleieprisen ved å optimalisere driften

Grønn Byggallianse lanserer nytt e-læringskurs og halvdags fordypningskurs i tariffer og effektoptimalisering.

– Kursene skal gi kunnskap om hvordan strømnettet og tariffene er bygd opp, samt hvordan gå frem for å redusere effekttoppene. Det vil gi en økt gevinst i form av lavere nettleie, men også en samfunnsøkonomisk gevinst ved at vi slipper å bygge nye kraftlinjer i stort omfang.

Det sier Kjell Petter Småge, rådgiver i Grønn Byggallianse.

– Vanskelig å forstå

Grønn Byggallianse lanserer i dag e-læringskurset tariffer og effektoptimalisering. Kurset er en del av kurspakken Grønn Eiendomsdrift, og skal gi driftere bedre forståelse av hva energikostnadene består av og hvordan redusere nettleien gjennom å optimalisere effektuttaket.

Les mer om e-læring i Grønn Eiendomsdrift: Effekter og tariffoptimalisering.

Energirådgiveren peker på at Norge de siste årene har investert 130 milliarder i strømnettet og at NVE planlegger å bruke ytterligere 140 milliarder i tiårene som kommer.

– Om vi greier å flytte 10 % av effekttoppene kan vi spare 14 milliarder, flytter vi 20 % sparer vi det dobbelte. Prisforskjellene vi har opplevd i markedet nå kommer av flaskehalser. Nettselskapene har i mange år hatt tariffer for næringsbygg som skal motivere til å redusere effekttopper, men det er få som får gjort noe med det. Årsaken ligger nok i at tariffene kan være vanskelig å forstå og at tiltakene må tilpasses hvert enkelt bygg sine tekniske anlegg, forklarer Småge.

I tillegg til store samfunnsøkonomiske besparelser kan driftere spare sine arbeidsgivere for betydelige summer i nettleieutgifter med enkle tiltak.

Løsninger i fellesskap

Etter gjennomført e-læring blir det 23. mars mulig å delta på et halvdags fordypningskurs der driftere kan møtes for å diskutere og løse problemstillingene sine i fellesskap. Les mer og meld deg på her!

– E-læringskurset er en oppskrift på en fremgangsmåte med dagsaktuelle eksempler . I halvdagskurset legger vi til rette for dialog om hvordan legge til rette for effektoptimalisering i drift på ditt bygg. Dette er utfordringer vi kan løse i fellesskap, sier Småge.

Emner


Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelig valget i bygg- og eiendomssektoren.

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. 

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Relatert innhold