Gå videre til innhold
Leder for eiendom i SpareBank 1 Forsikring, Petter Haugen, ser for seg at Hammersborggate 9 og Storgata 33 skal formes inn i fremtiden med morgendagens løsninger hvor gjenbruk og tilpasning vil være nøkkelord. Foto: SpareBank 1 Forsikring
Leder for eiendom i SpareBank 1 Forsikring, Petter Haugen, ser for seg at Hammersborggate 9 og Storgata 33 skal formes inn i fremtiden med morgendagens løsninger hvor gjenbruk og tilpasning vil være nøkkelord. Foto: SpareBank 1 Forsikring

Pressemelding -

SpareBank 1 Forsikring forplikter sin miljøsatsing i eiendomsbransjen

SpareBank 1 Forsikring tilslutter seg eiendomsbransjens grønne løfte til samfunnet. Over 80 selskaper har signert strakstiltakene, som er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050.

– SpareBank 1 Forsikring eier og forvalter over 150 000 kvm eiendom, og vårt mål er å legge til rette for at leietakere, leverandører og samarbeidspartnere skal kunne være med å ta et felles miljø- og samfunnsansvar. Vi er overbevist om at dette bidrar positivt på vei mot en grønnere eiendomsbransje, sier Petter Haugen, leder for eiendom i SpareBank 1 Forsikring.

Selskapet har derfor besluttet å signere strakstiltak for byggeiere, som er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050. Tiltakene er utviklet av Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse for å sikre grønn omstilling i næringen. Ved å signere, vedtar ledelsen i selskapet at tiltakene systematisk skal implementeres i plan og rutiner i løpet av ett år.

Motivert for å signere versjon 2.0

SpareBank 1 Forsikring sin eiendomsforvaltning er allerede ISO 14001-sertifisert, og BREEAMIn-use-sertifisering av porteføljen av eksisterende eiendommer har prioritet. For selskapet er signeringen av «10 anbefalte strakstiltak 1.0 for byggeiere» et naturlig skritt videre, men det stopper ikke der.

– Dette gir oss mye motivasjon, og vi anser det som et naturlig neste steg å signere 2.0-versjonen av tiltakslisten, slik at vi også kommer på nivå med resten av bransjen, som allerede har signert. Vi ønsker å sammenlikne oss med de aller beste på feltet, forteller Haugen.

Over 80 selskaper har signert versjon 1.0, «10 anbefalte strakstiltak 1.0 for byggeiere». For å gjøre bransjen enda grønnere ble versjon 2.0 av strakstiltakene for byggeiere lansert i november 2021. 

Administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl, og daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev, gratulerer med signeringen og gleder seg til å følge opp SpareBank1 Forsikring. Foto: Sturlasson

Grønn Eiendom og Norsk Eiendom gratulerer

Daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev, gleder seg over at SpareBank 1 Forsikring vil ta grep for å bli mer bærekraftige med å forplikte seg til strakstiltakene.

– Bygg-, anleggs- og eiendomssektoren står for 16 % av Norges totale klimagassutslipp, og bransjen kan med rette kalles den glemte klimakjempen. Dette er noe bransjen i fellesskap nå tar fatt i, og vi gleder oss over hver enkelt signering fra selskap som ivrer for å redusere klimautslippene sine, sier Bramslev.

Også administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl, gleder seg over engasjementet og mener bedriften er på riktig vei.

– Signering av de ti strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050 vil hjelpe SpareBank 1 Forsikring med å dokumentere og holde trykket opp og jobbe videre med de allerede implementerte klimatiltakene i det daglig arbeidet, avslutter hun.

Fakta: de 10 første strakstiltakene for små og store byggeiere

  1. Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter)
  2. Kompetansekartlegging av driftsorganisasjonen med tilhørende opplæringsplan
  3. Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer
  4. Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene
  5. Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt
  6. Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger
  7. Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall
  8. Installer delmålere for å få oversikt over de største energipostene
  9. Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)
  10. Etterspørre fossilfri byggeplass


Om SpareBank 1 Forsikring: SpareBank 1 Forsikring AS er et livsforsikringsselskap og er en heleid virksomhet innen SpareBank 1 Gruppen. SpareBank 1 Forsikring utvikler og leverer personforsikrings- og pensjonsprodukter. Eiendomsenheten forvalter betydelige investeringsmidler på vegne av selskapet og sine pensjonskunder. Eiendomsporteføljen består av 12 eiendomsselskaper med totalt 152 000 kvadratmeter leieareal beliggende sentralt i Oslo. Majoriteten av eiendommene er lokalisert rundt trafikknutepunktene Skøyen og i Oslo sentrum.

Kontakt

● Petter Haugen, leder for eiendom i SpareBank 1 Forsikring. tlf. 938 86 345 petter.haugen@sparebank1.no

● Tone Tellevik Dahl, adm.dir. Norsk Eiendom, tlf.975 09 225, tone.tellevikdahl@noeiendom.no

● Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse, tlf. 977 58 897, katharina.bramslev@byggalliansen.no

Emner


Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelig valget i bygg- og eiendomssektoren.

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. 

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897