Gå videre til innhold
– Vi gleder oss over at så mange ønsker å bidra til at bygg- og eiendomssektoren tar sitt ansvar i å løse utfordringene vi står overfor, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.
– Vi gleder oss over at så mange ønsker å bidra til at bygg- og eiendomssektoren tar sitt ansvar i å løse utfordringene vi står overfor, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.

Pressemelding -

Stadig flere i bygg- og eiendomssektoren satser på bærekraft

Grønn Byggallianse har doblet staben på to år for å svare ut behovet for kunnskap om hvordan bygg- og eiendomssektoren kan bli mer bærekraftig. Bare i 2019 har antallet medlemmer økt med hele 20 prosent. Nå vokser vi enda mer, og ser etter flere nye skarpe hoder til vårt lag.

– Økningen i antall medlemmer forteller oss at stadig flere i bygg- og eiendomssektoren ønsker å ta et større bærekraftansvar. Grønn Byggallianse har i snart 20 år jobbet sammen med og for at byggeiere, rådgiver, arkitekter, entreprenører, leverandører og andre skal kunne dele og lære av hverandre for å bli bedre på dette området. Nå tar det virkelig av, sier daglig leder Katharina Bramslev.

Når så mange melder seg inn, må vi ha flere flinke folk til å gi medlemmene god service og for å levere på den økte etterspørselen etter våre tjenester.

Feltet blomstrer av innovasjon og utvikling

Grønn Byggallianse forvalter BREEAM-NOR, som er det fremste miljøsertifiseringssystemet for bygg i landet. Fjoråret ble et foreløpig toppår for BREEAM-registreringer, og i 2020 forventer vi fortsatt vekst i antall BREEAM-registreringer og sertifiseringer.

Mange utbyggere i hele landet har tydelige mål for å bygge med lavest mulig miljøpåvirkning. BREEAM-NOR er et verktøy for å få dette til og mange byggeiere velger å sertifisere sine prosjekter.

Bærekraftfeltet blomstrer nå av innovasjon og utvikling. Vi jobber med å oppdatere BREEAM-NOR, der vi vil ha økt fokus på sirkulærøkonomi, klimagassreduksjoner, sosiale forhold og klimatilpasning.

Forventer et spennende år for bygg- og eiendomssektoren

Grønn Byggallianse holdt i fjor over 70 kurs, og i tillegg kurset vi rundt 950 fagpersoner via e-læring. I 2020 holder vi tempoet oppe på kurssiden, og jobber for å kunne tilby kurs flere steder i landet. Vi utvikler også nye kurs, særlig innen sirkulærøkonomi og grønn drift.

For å fortsette å gi god service til medlemmene, utvide kurstilbudene, skape flere møteplasser for de som vil skape endring, og sikre at oppdateringen av ny BREEAM-NOR-manual kommer vel i havn i samarbeid med næringen, trenger vi flere dyktige medarbeidere.

– Vi gleder oss over at så mange ønsker å bidra til at bygg- og eiendomssektoren tar sitt ansvar i å løse utfordringene vi står overfor. Vi er sikre på at 2020 ikke blir noe mindre spennende og at vi vil se flere nyvinninger i veien mot et mer bærekraftig samfunn, avslutter Katharina Bramslev.

Les mer om hvem vi søker her:

Emner

Kategorier


Grønn Byggallianse jobber for å utvikle norsk bygg- og eiendomssektor, slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget. 

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. Våre aktiviteter er tilknyttet nybygg, rehabilitering, forvaltning og drift av bygg, områdeutvikling og anleggsprosjekter i by- og områdeutvikling. Vi drifter og forvalter miljøsertifiseringer, primært BREEAM-NOR.

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Relatert innhold