Gå videre til innhold
Av: Daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.
Av: Daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.

Blogginnlegg -

Leder: Derfor bør eiendomsforvaltere satse på grønne driftere

Ansatte som kan bærekraftig drift og vedlikehold er viktige endringsagenter for den glemte klimakjempen. Eiendomsforvaltere som utnytter dette potensialet kan tjene både miljøet, lommeboka og kundene.

 – Vi må kalle en spade for en spade, vi er uten tvil den verste bransjen. Men det betyr også at bygg og eiendom er bransjen du bør jobbe i hvis du vil skape endring, sa styremedlem i Grønn Byggallianse Mathis Grimstad under Grønn digital Arendalsuke i august.

Klimakjempen bygg og eiendom har allerede i høst vært et tema både i NRK og Grønn digital Arendalsuke, der vi var medarrangør og blant andre kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup deltok.

Der poengterte vi blant annet at de største utslippene skjer ved produksjon og transport av materialer til nye bygg og anlegg. Ved å forvalte byggene vi har på en god måte og tilrettelegge for fleksibel bruk, får bygg lengre levetid og det blir mindre behov for å bygge nytt. Da sparer vi store utslipp.

Det er også mye å hente ved å drifte byggene mer energieffektivt. Utredninger har vist at det er mulig å halvere energibruken i norske bygg. Da kan vi frigjøre 20 % av landets fornybare energi til andre sektorer og eksport og dermed også redusere klimagassutslipp.

Vi har definert en «klimakur» for bygg og eiendom. Kuren består i å:

  1. rive mindre
  2. ombruke flere materialer
  3. velge løsninger og byggevarer som gir lave utslipp i et livsløpsperspektiv
  4. kreve 100 % fossilfrie og snart helt utslippsfrie bygge- og anleggsplasser
  5. energieffektivisere eksisterende bygg.

Regjeringen har nylig lagt fram seks punkter de mener vil løfte Norge ut av koronakrisen. De vil blant annet bruke penger på å stimulere privat næringsliv, omstille for å nå klimamålene og et utdanningsløft. 

Vi håper at vårt budskap om klimakjempen nådde frem til Astrup slik at vi kan se tiltak som setter fart på endringene som må til i næringen vår fremover mot et klimanøytralt Norge. Bruk pengene på klimakuren. Det vil stimulere næringslivet, øke kompetansen i næringen og ta oss et kjempeskritt mot å nå klimamålene!

Manglede kompetanse kommer ofte opp som en av de største barrierene for endring. Drift og optimalisering av stadig mer komplekse anlegg krever bred kompetanse og stiller høye krav til driftere og forvaltere. Tunge investeringer i energireduserende tiltak og ny teknologi har ingen hensikt dersom det ikke finnes kompetanse til å følge opp og realisere sparepotensialet.

Grønn Byggallianse har sett utfordringen og utviklet veiledere og opplæringspakken Grønn Eiendomsdrift. I tillegg tilbyr vi møteplasser for medlemmer hvor driftere kan hente og utveksle kunnskap. Få også med deg høstens åpne online-frokostmøte om grønn drift og kampanjen Fang energityven.

Vi har styrket oss på BREEAM In-Use med ny ressurs Lucy Kongevold Fjermeros på laget. BREEAM-In-Use, som er BREEAM-versjonen for eksisterende bygg, kom i vår i ny forbedret versjon. Og nå kan også boliger sertifiseres. Vi opplever en økende etterspørsel og skrur opp aktivitetsnivået på dette området.

månedens prosjekt deler GC Rieber Eiendom erfaringer fra sitt arbeid med å sertifisere pilotprosjektet Beddingen og de andre byggene sine i Bergen. De forteller at en systematisk og helhetlig tilnærming til mer bærekraftig drift gir gode effekter for både miljøet, lommeboka og kundene.

Flinke folk er nøkkelen til suksess. Du som forvalter eiendom kan etterspørre grønne driftere. Og du som leder drifterne kan sørge for at dine driftere er forberedt på kommende etterspørsel.

Vi ønsker å løfte fram de beste. I oktober kårer vi årets grønne driftsteam. La kandidatene og vinneren være til inspirasjon for hvordan du og din bedrift kan bli enda litt bedre!

Kategorier

Kontakter

Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Relatert innhold