Gå videre til innhold
Daglig leder i Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon, Stig Klomsten, vil bli med å drive bransjens miljøarbeid videre. Foto: Arbeiderpartiet
Daglig leder i Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon, Stig Klomsten, vil bli med å drive bransjens miljøarbeid videre. Foto: Arbeiderpartiet

Pressemelding -

AØF styrker miljøsatsing i eiendom med strakstiltaksignering

Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon tilslutter seg strakstiltak 1.0, som er eiendomsbransjens viktigste grønne løfte til samfunnet. – Dette vil hjelpe oss til å drive bransjens miljøarbeid videre, sier daglig leder Stig Klomsten.

AØF forvalter rundt 17.000 m2 næringseiendom i Trøndelag, og ser at strakstiltakene hjelper organisasjonen med å identifisere og å fokusere på de viktigste klimatiltakene i daglig arbeid.

– Strakstiltakene er et godt eksempel på at trepartssamarbeidet også bidrar til miljøarbeidet, sier Klomsten.

Strakstiltak 1-10 er en del avEiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse for å bidra til grønn omstilling i næringen. De representerer en god start for de som vil forplikte seg til konkrete handlinger. 

– AØF driver allerede godt miljøarbeid, og deres forpliktelse til strakstiltakene betyr en viktig styrking av deres innsats. Eiendomsbedrifter skaper rammene for våre liv, og derfor er det viktig at vår bransje tar bærekraftansvar, sier administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl. 

AØF-sjefen ser stor ressursbesparelse i at hovedarbeidet med identifisering av tiltak allerede er gjort av Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse. 

  Klomsten utdyper: – Som en liten organisasjon er det av stor betydning at både mål og tiltak allerede er identifisert. Da vil jo vi bare trenge å brette opp ermene, og igangsette arbeidet med å innfri strakstiltakene.

– AØF underbygger den trenden vi ser stadig tydeligere – at selskapene går fra ord til handling. Vi trenger primært ikke flere utredninger og mer datagrunnlag. Vi vet langt på vei hva vi må gjøre og strakstiltakene er konkrete handlinger vi vet gir stor effekt, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.

– Det er når vi står sammen i arbeidet mot et felles mål at vi kan finne de gode og klimavennlige løsningene, understreker AØF-sjefen.

Fakta: de 10 første strakstiltakene for små og store byggeiere

  • Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter)
  • Kompetansekartlegging av driftsorganisasjonen med tilhørende opplæringsplan
  • Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer
  • Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene
  • Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt
  • Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger
  • Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall
  • Installer delmålere for å få oversikt over de største energipostene
  • Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)
  • Etterspørre fossilfri byggeplass

Nylig lanserte Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse oppfølgeren strakstiltak 2.0. med tiltak nr. 11-20.

Kontakt

Emner

Kategorier


Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelig valget i bygg- og eiendomssektoren.

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. 

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Relatert innhold