Gå videre til innhold
Administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl og daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev
Administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl og daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev

Pressemelding -

Styrker miljøambisjoner for eiendomsbransjen med 10 nye strakstiltak

Bygg- og eiendomssektoren er den glemte klimakjempen. For å omstille seg har 60 byggeiere forpliktet seg til ti grønne strakstiltak. 

– Nå lanseres vi ti nye for å heve ambisjonene til bransjen, sier daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev.

16 prosent av norske klimagassutslipp

Bygg-, eiendom-, og anleggssektoren alene bidrar til hele 16 prosent av Norges samlede klimagassutslipp, og hele 25 prosent av fastlandsutslippene.

– Tiden er overmoden for å gå fra ord til handling og få til faktiske klimagassreduksjoner, sier administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl.

Sammen står de to organisasjonene bak Eiendomssektorens veikart som skal sikre grønn omstilling av bransjen, og tilhørende strakstiltak som er konkrete grønne forpliktelser til eiendomsbedrifter.

Å tilslutte seg strakstiltakene har vært populært. Over 60 byggeiere og utviklere har vist at de tar ansvar og bidrar til mer bærekraftige områder og bygg ved å ha tilsluttet seg den første versjonen av de ti strakstiltakene. Disse byggeierne forvalter om lag en fjerdedel av kontorer og annen yrkesbygg og er blant de største boligutviklerne.

Strakstiltak 2.0

Strakstiltak 2.0 lanseres på en toppledersamling tirsdag 2. november. Strakstiltak 2.0 er for de som allerede har signert og implementert strakstiltak 1.0.

– Eiendomsselskapene som har signert versjon 1.0 har hatt nytte av å jobbe konkret med ti tiltak. Men mange av de beste er utålmodige og vil videre. Flere av eiendomsselskapene har en stund etterlyst mer å strekke seg etter, sier Bramslev.

Hun håper at mange selskaper vil tilslutte seg de ti nye tiltakene. Norsk Eiendom-sjefen stemmer i:

– Trykket fra de ambisiøse bedriftene og økt oppmerksomhet rundt klima- og miljøutfordringene er en perfekt storm for å lansere nye tiltak som kan stimulere til ytterligere å ta nye steg mot en mer bærekraftig byggsektor. Erfaringene fra de som har tilsluttet seg viser at man går fra ord til handling, sier Tellevik Dahl.


Fra «Nice to have» til «Need to have»

Ved å implementere de ti nye tiltakene bidrar selskapet vesentlig til å nå målene i eiendomssektorens veikart mot 2050. Tiltakene bidrar til blant annet å nå et klimanøytralt Norge i 2050, lukkede materialkretsløp (sirkulærøkonomi) i 2050 og null utslipp av miljøgifter i 2050 og til til økt biologisk mangfold.

– Miljø, klima og bærekraft er ikke lenger bare «Nice to have» som del av et selskaps strategi. Det er blitt «Need to have», sier Bramslev.

Hun peker på at banker, investeringsselskap, aksjonærer, ansatte og kunder etterspør og forventer at byggherrer tar ansvar for fremtiden ved å bygge mest mulig bærekraftig.

– Å tilslutte seg strakstiltakene gir ledelsen i selskapet et verktøy og en hjelp til å fokusere innsatsen og et verktøy som vil gi den effekten vi alle vil ha. Vi har også fått skryt fra politikere, kunder og andre at vår bransje i motsetning til andre har helt konkrete og ambisiøse miljøløfter som bedriftene forplikter seg til, sier Tellevik Dahl.

Blant annet er det årlig oppfølging av selskapene for å se hvordan de har implementert tiltakene. Her avdekkes også behov for mer kunnskap og hjelp som Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom hjelper medlemmene med å løse. Med forpliktelsen til strakstiltakene kommer det derfor også mulighet for kompetanseheving i bedriften.

Strakstiltak 2.0:

11. Definer bærekraftambisjon i prosjektet

12. Etterspør biologisk mangfold og bruk stedegne arter

13. Planlegg for avfallsminimering og høy sorteringsgrad

14. Nybygg skal oppnå energiklasse A eller B

15 Ha energiattest for yrkesbygg over 1000 kvm og legg en plan for oppgradering av byggporteføljen til høyere energikarakter

16. Etterspør ombruksmaterialer

17. Krev ombrukskartlegging i tidligfase ved rehabiliterings- og riveprosjekter og sett mål om ombrukt andel

18. Still kompetansekrav på miljø til kontraktspartnere

19. Krev klimagassregnskap for materialer og sett mål om minst 20 % klimagassreduksjon

20. Etterspør utslippsfri byggeplass

Les mer om strakstiltakene her: Strakstiltak for utbyggere og byggeiere – Grønn byggallianse (byggalliansen.no)

Kontaktinformasjon:
Line Palm, leder for medlemmer i Grønn Byggallianse (tlf. 930 03 790, linn.palm@byggalliansen.no)

Vidar Fiskum, fagsjef bransjeutvikling i Norsk Eiendom (tlf. 454 76 542, vidar.fiskum@noeiendom.no)

Emner

Kategorier


Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelig valget i bygg- og eiendomssektoren.

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. 

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Relatert innhold