Gå videre til innhold
Bærekraft som strategi styrker konkurranseevnen

Blogginnlegg -

Bærekraft som strategi styrker konkurranseevnen

Høsten 2002 kom 13 framsynte eiendomsdirektører sammen og diskuterte hvordan de skulle tilpasse seg fremtiden. Direktørene erkjente at de måtte ha styrket kunnskap om miljø for å være relevante og konkurransedyktige i fremtidens marked. Det var liten betalingsvilje fra kunder eller finansielle aktører for grønne bygg den gangen, men «vi møter dem lenger ned i veien» var det flere av dem som sa. Dessuten ønsket de alle å være seriøse aktører som tok sitt ansvar for et mer bærekraftig samfunn.

Eiendomsforetakene ble enige om at de lærte mer og raskere ved å dele kunnskap, erfaringer og utfordringer, og etablerte derfor Grønn Byggallianse – et kunnskapssenter for økt bærekraft i bygg og eiendom. Etter hvert ble resten av verdikjeden også invitert, arkitekter, rådgivere, entreprenører, byggevareprodusenter og kommuner. Samarbeid, deling av beste praksis og sunn konkurranse om å bli best på miljø har preget medlemmene våre som i dag er over 400.

Mens utgangspunktet for Grønn Byggallianse var eiendomsdirektører som tenkte strategisk rundt miljøsatsing, gikk utviklingen i næringen en omvei. Miljøhensyn var noe som kom på siden av selskapets strategi og noe man gjorde i tillegg. Mange skjønte at miljøhensyn måtte på dagsorden og ansatte miljørådgivere i selskapet og leide inn miljørådgivere i prosjektene, men ofte ble nok miljørådgiverne et velment alibi uten reell gjennomslagskraft og tatt med for sent i planleggingen.

Dette er heldigvis i rask endring. Miljø og den sosiale og økonomiske siden av bærekraft er nå en integrert del av mange selskapers strategi og i flere selskaper er toppledelsen genuint opptatt av at virksomheten skal skape positive effekter for samfunnet. En viktig grunn er både skjerpede krav fra myndigheter, men ikke minst at næringen nå møter en økende etterspørsel etter grønne bygg fra både kunder og finanssektoren.

I en artikkelserie som publiseres hos oss har vi spurt ledere i fremoverlente selskaper om hvorfor bærekraft har fått en sentral plass i foretakets strategi og virksomhet. Mathis Grimstad, administrerende direktør i Stor-Oslo Eiendom, poengterer at gjennom å benytte bærekraft og miljøfokus som del av sin strategi, lykkes de med å skille seg ut som aktør, og som resultat får de mer oppmerksomhet og blir tatt mer seriøst av myndigheter og bransjen. Særlig betydningsfullt er det for evnen til å tiltrekke seg de beste hodene og rekruttere yngre arbeidstakere. Dette gjelder også andre aktører i verdikjeden. Direktør for bærekraft og miljø i Skanska, Randi Lekanger mener bærekraft som del av selskapsstrategien gir økt konkurransekraft.

Når miljøambisjonene skrus opp, øker også selskapets omdømmerisiko. Beskyldninger om grønnvasking er ikke ukjent i næringslivet generelt. Derfor blir gjennomføring av uttalte ambisjoner enda viktigere. Stor-Oslo Eiendom er en av aktørene som har merket at de må være enda tydeligere på hva de faktisk gjør i hvert enkelt prosjekt, slik at de kan bli tatt på alvor i interne og eksterne diskusjoner om bidraget til en bærekraftig utvikling.

Fare for grønnvasking var også årsaken til at medlemmene i Grønn Byggallianse for 10 år siden fikk miljøsertifiseringssystemet BREEAM til Norge. Kunder og banker som etterspør bærekraft krever også dokumentasjon på at bygget bidrar til økt bærekraft, noe BREEAM gir. DnB Bank krever for eksempel nå miljøsertifisering på et visst nivå for i det hele tatt å gi lån til utviklere av større yrkesbygg.

25.oktober inviterer Grønn Byggallianse til jubileumskonferanse i Oslo. Der skal vi dele kunnskap og erfaring, og feire! Vi har invitert Stor-Oslo Eiendom, Skanska, DNB og mange andre i verdikjeden i BAE-næringen til å dele sine tanker om bærekraft som strategi. Vi gleder oss til å høre erfarne stemmers refleksjoner til hjelp i en krevende omstillingstid. Velkommen til vår Jubileumskonferanse til alle som vil høre, lære og feire!

Emner

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Spesialrådgiver, Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Relatert innhold