Gå videre til innhold
Flere aktører i bygg- og eiendomssektoren må forsterke innsats for bærekraft om vi skal nå klima- og miljømålene. Bildet viser KA13 og består av 80% ombrukte materialer. Foto: MAD Arkitekter.
Flere aktører i bygg- og eiendomssektoren må forsterke innsats for bærekraft om vi skal nå klima- og miljømålene. Bildet viser KA13 og består av 80% ombrukte materialer. Foto: MAD Arkitekter.

Pressemelding -

Samler over 300 næringslivstopper til strategisamling for økt bærekraft

Grønn Byggallianse samler nær 350 topp- og mellomledere fra bygg-, anlegg-, og eiendomssektoren for å forsterke bærekraftinnsatsen i sektoren. Anledningen er 20-årsjubileet til Grønn Byggallianse som inviterer til jubileumskonferansen «Bærekraft som strategi» på Clarion Hotel The Hub i Oslo 25. oktober.

- Min beskjed til lederne som går i front er at de må fortsette og forsterke bærekraftinnsatsen og nå få med hele sektoren til økt handling. I Norge står bygg for 40% av energibruken, bygg- og anleggsektoren produserer 30% av alt avfall i Norge og er ansvarlig for 16% av klimagassutslipp når vi inkluderer materialbruk. Hvis vi skal nå verdens klima- og miljømål så haster det med forsterket handling, og da må bærekraft bli fullt innpasset i forretningsmodellene, sier Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse.

To av de som skal dele av sin erfaring og gi råd til andre næringslivstopper er Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge og Mathis Grimstad, administrerende direktør i Stor-Oslo Eiendom. Kreutzer levner ingen tvil om at bærekraft som strategi er nødvendig for konkurranseevnen:

- Næringslivet og finansnæringen møter stadig nye regulatoriske krav, samtidig som kunder og forbrukere har forventninger til at produkter og bedrifter opptrer i tråd med klimamålene. Samfunnsutviklingen og politikken innrettes mot en bærekraftig omstilling: Bærekraft er avgjørende for konkurranseevnen til enhver virksomhet som ønsker å være på riktig side av historien, sier Kreutzer.

Grimstad forteller at de har benyttet bærekraft og miljøfokus som en del av sin strategi for å skille seg ut som aktør og fordi de ønsker å ligge i forkant av utviklingen i bransjen:

- Vi opplever at vi får mer oppmerksomhet og blir tatt mer seriøst av myndigheter og bransjen generelt. Vi opplever også en større interesse fra yngre arbeidstagere som ønsker å jobbe hos oss. Fallgruven er imidlertid stor da man lett blir beskyld for grønnvasking. Da gjelder det å være tydelig på hva vi faktisk gjør i hvert enkelt prosjekt. Dette gjør vi derfor også, slik at vi kan stå skolerett både internt og eksternt i diskusjonene om bærekraftig utvikling, forteller Grimstad.

Om Grønn Byggallianse

Grønn Byggallianse er en non-profit, politisk nøytral medlemsorganisasjon og et kunnskapssenter for bærekraft i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren. Den har over 400 medlemmer fra hele verdikjeden i sektoren.

Emner


Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i bygg- og eiendomssektoren. 

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. 

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Relatert innhold