Gå videre til innhold
Bærekraft som strategi med Randi Lekanger

Nyhet -

Bærekraft som strategi med Randi Lekanger

Om bærekraft blir en fullt integrert del av en bedrifts forretningsstrategi - hvilke konkurransefortrinn vil det gi? Hvordan vil det lønne seg? Bør myndighetene stille enda strengere krav til bedriftene for å styrke bedriftenes arbeid med bærekraft? I en intervjuserie har vi stilt tre spørsmål til fire toppledere som skal holde innlegg på jubileumskonferansen vår 25.oktober.

  1. På hvilken måte kan bærekraft som strategi styrke konkurranseevnen til en bedrift?
  2. Har du noen tanker om hvordan bærekraftskrav kan eller bør utvikle seg fra myndighetenes side de neste årene?
  3. Hva må til for at hele bygg- anlegg- og eiendomssektoren skal gjøre bærekraft til en selvfølge i sin virksomhet?

Neste innleder i rekken er Randi Lekanger, direktør for bærekraft og miljø i Skanska Norge:

Bærekraft som en integrert del av selskapsstrategien gir økt konkurransekraft. For oss i Skanska handler det om å forstå konteksten, sette klare målsetninger og legge gode planer. Det vil si at man må forstå risikoen og mulighetene i bærekraft. Jeg tenker at virksomheter som anerkjenner og tilnærmer seg egen klimarisiko og miljøutfordringer på en systematisk måte vil ha fordeler over virksomheter som velger å la være.

Viktig med tydelighet fra myndighetenes side

Tydelige bærekraftskrav fra myndighetssiden er viktig. En tydelig retning og klare krav skaper forutsigbarhet for oss som leverandører når vi skal investere i ressurser, kompetanse og teknologi. Bærekraftskravene bør utvikle seg i en slik takt at vi evner å møte våre felles klima - og miljømålsettinger, og utviklingen bør skje i tett dialog med bransjen.

Kompetansebygging og kompetansedeling er sentralt

Forutsigbare rammebetingelser, harmonisert etterspørsel og kompetansebygging blir viktig for at hele næringen skal gjøre bærekraft til en selvfølge. Og det blir viktig å dele og samarbeide slik at de smarteste løsningene som gir effekt både på miljø, kostnader og samfunn blir tydelige – verdien i bærekraft er en viktig driver.

Ønsker du mer faglig påfyll for å kunne gjøre din virksomhet enda bedre på dette feltet? Da er du velkommen på Jubileumskonferansen vår 25. Oktober på Clarion Hotel the Hub, Oslo!

Emner

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Relatert innhold