Gå videre til innhold
Kari Sandberg Administrerende direktør for Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg. Foto: eba.no
Kari Sandberg Administrerende direktør for Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg. Foto: eba.no

Nyhet -

Bærekraft som strategi med Kari Sandberg, EBA

Om bærekraft blir en fullt integrert del av en bedrifts forretningsstrategi - hvilke konkurransefortrinn vil det gi? Hvordan vil det lønne seg? Bør myndighetene stille enda strengere krav til bedriftene for å styrke bedriftenes arbeid med bærekraft? I en intervjuserie har vi stilt tre spørsmål til fire toppledere som skal holde innlegg på jubileumskonferansen vår 25.oktober.

  1. På hvilken måte kan bærekraft som strategi styrke konkurranseevnen til en bedrift?
  2. Har du noen tanker om hvordan bærekraftskrav kan eller bør utvikle seg fra myndighetenes side de neste årene?
  3. Hva må til for at hele bygg- anlegg- og eiendomssektoren skal gjøre bærekraft til en selvfølge i sin virksomhet?

Neste innleder i rekken er Kari Sandberg, Administrerende direktør i EBA

Bærekraft er nå prioritert både blant offentlige og private byggherrer som ønsker å redusere sitt klimafotavtrykk. Kravene i taksonomien til bærekraft vil bidra ytterligere til dette i privat sektor.

Grønne bygg er blant de mest attraktive investeringsobjektene

Energikrisen setter også økt fokus på energieffektivisering av bygningsmassen. Bedrifter som har kompetanse på bærekraft og vet hvordan de skal bygge mindre klimaintensivt og til og med lage bygg som kan produsere strøm, vil derfor være å foretrekke som entreprenører og samarbeidspartnere for byggherrene.

Bør innføre krav om maksutslipp

Myndighetene må etter hvert stille krav til maksimale CO2 utslipp fra materialer når de får tallgrunnlag for dette. Byggebransjen ønsker krav til maksutslipp og en plan for tilstramming av kravene. Byggherrer bør allerede nå sette seg mål om minimum 20 % reduksjon av CO2 fra materialer på nybygg. EBA har tilgang til tallgrunnlag fra bla Future built prosjekter som viser at dette ikke øker kostnadene og har utarbeidet en oppskrift på hvordan dette kan gjøres.

Kravene i taksonomien viser vei

Kravene til bærekraft i taksonomien og kravene til å oppfylle disse for å få grønne lån og ellers rapportere at en eiendomsportefølje er grønn, tror vi vil bidra til at bære kraft blir en selvfølge i privat sektor. Kravene i taksonomien viser hvilken retning vi skal i innen EU, og det er mange gode grunner til at offentlige byggherrer også bør følge disse. Bærekraftig arealplanlegging fra myndighetenes side er også viktig for at bærekraft skal bli en selvfølge i alle prosjekter, for eksempel støtter EBA at det skal kunne stilles krav til utslippsfri byggeplass i arealplaner.

Ønsker du mer faglig påfyll for å kunne gjøre din virksomhet enda bedre på dette feltet? Da er du velkommen på Jubileumskonferansen vår 25. oktober på Clarion Hotel the Hub, Oslo!

Emner

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Relatert innhold