Gå videre til innhold
Foto: Kilian Munch/Finans Norge
Foto: Kilian Munch/Finans Norge

Nyhet -

Bærekraft som strategi med Idar Kreutzer

Om bærekraft blir en fullt integrert del av en bedrifts forretningsstrategi - hvilke konkurransefortrinn vil det gi? Hvordan vil det lønne seg? Bør myndighetene stille enda strengere krav til bedriftene for å styrke bedriftenes arbeid med bærekraft? I en intervjuserie har vi stilt tre spørsmål til fire toppledere som skal holde innlegg på jubileumskonferansen vår 25.oktober.

  1. På hvilken måte kan bærekraft som strategi styrke konkurranseevnen til en bedrift?
  2. Har du noen tanker om hvordan bærekraftskrav kan eller bør utvikle seg fra myndighetenes side de neste årene?
  3. Hva må til for at hele bygg- anlegg- og eiendomssektoren skal gjøre bærekraft til en selvfølge i sin virksomhet?

Først ut er Idar Kreutzer, Administrerende direktør i Finans Norge: 

Næringslivet og finansnæringen møter stadig nye regulatoriske krav, samtidig som kunder og forbrukere har forventninger til at produkter og bedrifter opptrer i tråd med klimamålene. Samfunnsutviklingen og politikken innrettes mot en bærekraftig omstilling: Bærekraft er avgjørende for konkurranseevnen til enhver virksomhet som ønsker å være på riktig side av historien, og som ønsker å ta del i et bærekraftig samfunn.

Myndighetene bør stille strengere krav

Myndighetene må stille krav til bedre rapportering av vesentlig og relevant bærekraftinformasjon, slik at finansnæringen, myndighetene selv, kunder og andre interessenter kan vurdere hvilke bedrifter som bidrar positivt i bærekraftarbeidet, og i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Videre må myndighetene stille krav til økt grad av gjenvinning, gjenbruk og resirkulering av materialer, for å støtte utvikling av en sirkulær økonomi som reduserer ressursbruken vi har i dag. Myndighetene må også sikre at vi opprettholder prinsippet «forurenser betaler», også i klimaarbeidet.

Dersom vi skal lykkes i omstillingen må utslippene ned og vi må i større grad utvikle sirkulære forretningsmodeller og strategier.

Byggebransjen må ha økt fokus på sirkulær økonomi og rehabilitering

Det må bli økt fokus på sirkulær økonomi og rehabilitering og oppgradering fremfor å rive og bygge nytt. Vi trenger en ny tilnærming til bærekraft, der hele livsløpet av et bygg - inkludert materialer - er med i vurderingen av bærekraften i et prosjekt. Vi trenger utslippsfrie anleggsplasser, mer energieffektive bygg, oppgradering av eksisterende bygningsmasse og gode planer for gjenbruk av materialer eller andre innsatsmidler.

Ønsker du mer faglig påfyll for å kunne gjøre din virksomhet enda bedre på dette feltet? Da er du velkommen på Jubileumskonferansen vår 25. Oktober på Clarion Hotel the Hub, Oslo!

Emner

Kategorier

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Relatert innhold