Gå videre til innhold
F.v: Driftstekniker Espen Stegaard, driftskoordinator Mette Endsjø, driftssjef Roger Lysaker, eiendomssjef Mette S. Saastad og byggeleder Fred Ivar Bergsbakk i Campus Rosenholm er Årets grønne driftsteam 2021. Foto: Aspelin-Ramm Eiendomsdrift
F.v: Driftstekniker Espen Stegaard, driftskoordinator Mette Endsjø, driftssjef Roger Lysaker, eiendomssjef Mette S. Saastad og byggeleder Fred Ivar Bergsbakk i Campus Rosenholm er Årets grønne driftsteam 2021. Foto: Aspelin-Ramm Eiendomsdrift

Pressemelding -

«Rosenholm Campus» fra Aspelin-Ramm Eiendomsdrift er Årets grønne driftsteam

Prisen for Årets grønne driftsteam ble delt ut til «Rosenholm Campus» fra Aspelin-Ramm Eiendomsdrift under Årets grønne driftskonferanse 4. november 2021. 

Anerkjennelse av den daglige innsatsen

Driftssjef for Rosenholm Campus, Roger Lysaker, ble både overrasket og glad da teamet hans fikk den gjeve prisen.

– Det er en fin anerkjennelse av det arbeidet vil legger ned hver eneste dag. Det kommer ikke av seg selv, men er en sum av det vi gjør hele tiden. Det handler ikke om å jage en enkelt kWt, men det arbeidet vi gjør hver eneste dag.

Lysaker løfter god kommunikasjon, både med leietakerne og internt i teamet, som en viktig suksessfaktor. 

– Vi prater med leietakerne og sitter tett på dem. Det siste året har vi jobbet mye med gjenbruk, avfallshåndtering og bevisstgjøring rundt dette. Vi har Facebook og nyhetsbrev som går ut til leietagerne og i det siste har vi satt ting enda mer i system, avslutter Lysaker.

Verdiskapning, nytenking og miljøriktig drift

Driftsteamet på Rosenholm Campus har i det siste fokusert mer på gjenbruk i driften og har lagt opp til gjenbrukskasser der leietagerne kan gi og forsyne seg av ulike gjenstander, i tilllegg har de satt ut plantekasser og bikuber på området.

Prisen for Årets grønne driftsteam blir delt ut årlig av Grønn Byggallianse og fokuserer på det positive bidraget et godt driftsteam gjør for verdiskapning, nytenking og miljøriktig drift av vår bygningsmasse.

Prisen for Årets grønne driftsteam blir delt ut på bakgrunn av driftsteamets innsats på områdene: ledelse, helse og innemiljø, energibruk, materialer, transport, avfall, vann og forurensing.

Juryen består av Kjell Petter Småge fra Grønn Byggallianse, Jorunn Iren Huseby, teknisk sjef KLP Eiendom Trondheim, Roger Kongerud, driftsdirektør OBOS Eiendom AS og Dag Tønder, forvaltningsdirektør Eiendom Storebrand.

Juryen har følgende grunngiving for tildelingen:

«Teamet har stort fokus på leietakeres behov, og scorer høyt over bransjesnittet på KTI undersøkelsen.

Teamet viser stor forståelse for drift av teknisk anlegg og dokumenterer energibrukstall på nivå med de beste nybyggene i Norge, til tross for byggets alder.

Teamet legger godt til rette for at leietakere skal kunne bidra til sirkulærøkonomi, gjennom både ombruk og gjenbruksordninger. De viser også til en imponerende sorteringsgrad som i stor grad kommer av deres evne til samarbeid med leietakere og fokus på motivasjon fremfor pekefinger

Teamet er gode på samarbeid og kompetanseheving innenfor alle tjenester som kreves i et godt driftet bygg. Det gjennomføres jevnlig egne miljøfokusmøter i teamet og med andre team i driftsselskapet.

Teamet viser til svært gode rutiner i bruk av sitt FDV system med egne utarbeidede arbeidsordrer knyttet opp mot fokus på energi og miljøoppfølging.»Emner


Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelig valget i bygg- og eiendomssektoren.

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. 

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Relatert innhold