Gå videre til innhold

Nyhetsarkiv

Vi kan spare strømforbruk med 16 milliarder kilowattimer. Det er like mye som samlet vindkraftproduksjon, skriver Katharina Th Bramslev.

Vi trenger en kraftfull og tidsavgrenset offentlig støtte for å utløse tiltak for energieffektivisering i yrkesbygg

Aldri har det vært mer opplagt at vi må spare energi der vi kan. Putins krig mot Ukraina har sendt energipriser til himmels. Et nedbørsfattig 2022 har bidratt til ytterligere prisøkning. Mange har påpekt at dette er en gyllen anledning for byggeiere å få fart på energieffektivisering. Men selv om energiprisene over en tid har vært høye, så har vi til nå ikke sett den vesentlige reduksjonen i energ

Ved å signere strakstiltaka viser at vi som berekraftsfylke omsett dei høge klima- og miljøambisjonane våre i handling, seier fungerande fy

Møre og Romsdal er Norges første fylkeskommune som politisk har behandlet og vedtatt tilslutning til Strakstiltak for byggeiere

21. juni fattet fylkestinget i Møre og Romsdal vedtak om å slutte seg til Strakstiltakene for byggeiere. Dermed blir Møre og Romsdal den første fylkeskommunen i landet som har politisk behandlet og vedtatt en tilslutning til å forplikte seg til systematisk arbeid for miljøforbedring.
- Ved å signere strakstiltaka viser at vi som berekraftsfylke omsett dei høge klima- og miljøambisjonane våre i

Vis mer